2021-09-14 08:00Nyheter

Kompetensutveckling för rektorer 2021/2022

Föreläsare med kursdeltagare

Karlstads universitet genomför och medverkar i olika uppdragsutbildningar för personal inom förskola, skola och vuxenutbildning. I nyhetsbrevet samlar vi aktuella utbildningar. Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen och kanske vill tipsa kollegor om utbildningarna.

Rektorsprogrammet, 30 hp

Anmälan inför våren 2022 pågår till 15 oktober och görs via Skolverket.
Förutom Värmland med omnejd har Karlstads universitet även Mälardalen som upptagningsområde.


Målgrupp: Befattningsutbildning för skolledare med anställning som rektor eller biträdande rektor.

Karlstads universitet har bedrivit Rektorsprogrammet sedan 2002. Karlstads universitet är ett av två lärosäten som fick högsta omdöme i Skolverkets bedömning av landets rektorsprogram. 

- Härligt att få förnyat förtroende av Skolverket. Skolverkets beslut är ett kvitto på det utmärkta arbete som lagts ner av alla medarbetare under många års tid, säger Ulf Buskqvist, utbildningschef för Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet.

Rekryteringsutbildning för blivande rektorer, 7.5 hp

Anmälan inför våren 2022 görs via Skolverket under perioden 1-25 oktober. Karlstads universitets upptagningsområde är Värmland med omnejd och Mälardalen.

Målgrupp: legitimerade förskollärare eller lärare som har anställning som lärare och som av chefer och förvaltningsledning bedöms ha förutsättningar att bli rektor. Huvudmannen gör urvalet och anmäler deltagare till utbildningen via Skolverket.

Kursen genomfördes tidigare i Rektorsutbildningen vid Karlstads universitets regi under namnet Morgondagens ledare i skola och förskola. Från och med hösten 2021 ingår kursen som en statlig rekryteringsutbildning på uppdrag av Skolverket. Vi fortsätter att erbjuda kursen.

Rekryteringsutbildning - att leda utbildning på folkhögskola eller kulturskola 

Anmälan pågår till 24 oktober och görs via kursens webbsida. Kursen startar i december. 

Målgrupp folkhögskolan: Utbildningen vänder sig till dig som är kursföreståndare, linjeledare eller lärare som är intresserad av utbildningsledning och funderar på att bli skolledare.

Målgrupp kulturskolan: Utbildningen vänder sig till dig som är verksam inom kulturskolan är intresserad av utbildningsledning och funderar på att bli skolledare.

Utbildningen handlar om kunskapen, förmågan och viljan att leda folkhögskolans eller kulturskolans verksamhet med helheten för ögonen och om att utveckla skolan mot uppställda mål. Utbildningen är således både en kompetensutveckling för olika ledningsuppgifter och en förberedande utbildning för framtida skolledare. Utbildningen samläses med deltagare från folkhögskolor och kulturskolor. Vi eftersträvar en balans mellan deltagare från respektive skolformer och upprättar reservlista vid behov.

Utveckla barn- och elevhälsoarbetet som allas ansvar, 7.5 hp

Anmälan pågår till 15 oktober inför våren 2022 och sker via Skolverket.
Förskolans barnhälsa och skolans elevhälsa är avgörande för att skapa en likvärdig utbildning med fokus på ökad måluppfyllelse. Men vad innebär barnhälsoarbete och elevhälsoarbete som hela förskolans och skolans ansvar i praktiken?

Målgrupp: rektorer, personal inom rektors lokala barn- och elevhälsoteam, barn- och elevhälsochef, verksamhetschef, skolchefer, processledare eller motsvarande.

Att organisera för komvux som särskild utbildning

På uppdrag av Skolverket erbjuder Karlstads universitet en ny utbildning för rektor tillsammans med rektors lärare och studie- och yrkesvägledare. För att elever inom komvux som särskild utbildning ska få ökade möjligheter att ta del av komvux utbud behöver inkluderande lärmiljöer utvecklas. Komvux organiseras som särskild utbildning under komvuxparaplyet. Anmälan pågår via Skolverket inför kursstart 2 november.

Nyfiken på förskola och skola, 7.5 hp

Nu kan du som är skolhuvudman boka kursplatser till din personal som en introduktion till vidare studier inom förskola och skola. Kursen syftar till att inspirera och skapa förståelse för förskolans och skolans uppdrag gällande organisation, innehåll samt kommunikation och bemötande med fokus på en förskola och skola för alla.

Kontakt med rektorsutbildningen

Vill du komma i kontakt med rektorsutbildningen för att diskutera utbildningar, kontakta Ulf Buskqvist, utbildningschef för rektorsutbildningen vid Karlstads universitet, tel 0732-792 855, 054-700 23 60, ulf.buskqvist@kau.se

Rektorsutbildningen har en egen Facebooksida där vi delar med oss av utbildningsnyheter och våra utbildningsledare ger ögonblicksbilder från olika utbildningar och evenemang. Snabbadressen är @rutkau

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller e-postadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Rektorsutbildningen vid Karlstads universitets uppdrags AB och kommer inte att spridas till obehöriga. Nyhetsbrevet skickas som mest fyra gånger per år. 

 Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Ulf Buskqvist
Utbildningschef
Ulf Buskqvist
Utbildningschef för Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet