2023-03-10 06:05Nyheter

Kompetensutveckling för personal inom förskolan 2023

Pojke i förskoleåldern

Karlstads universitet genomför och medverkar i olika uppdragsutbildningar för personal inom förskola, skola och vuxenutbildning. I nyhetsbrevet samlar vi aktuella utbildningar. Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen och kanske vill tipsa kollegor om utbildningarna.

Vi kommer till din kommun eller region!

Följande utbildningar kan skolhuvdmannen boka platser till och i dialog med oss kan kurserna även förläggas till er kommun eller region. Kontaktuppgifter till vår uppdragskoordinator Pia Sundgren Storm finns längst ner i nyhetsbrevet.

Utvecklingsprogram för skolutvecklare

Anmälan pågår 3 april till 1 juni via kursernas webbsidor.

Inom utvecklinsprogrammet för skolutvecklare finns tre kurser som du kan välja mellan. Kurserna startar under hösten 2023, anmälan sker via kursernas webbsidor.

Särskild begåvning i pedagogisk verksamhet 15 hp

Det här är en uppdragsutbildning som kan köpas av skolhuvudmän till sin personal. Kontakta uppdragskoordinator Pia Sundgren Storm. 

Kursens vänder sig till specialpedagoger, lärare och förskollärare och syftar till att deltagaren ska utveckla goda och för pedagogisk verksamhet relevanta kunskaper om särskild begåvning. Deltagaren ska genom teoretiska och praktiska perspektiv utveckla färdigheter i att upptäcka barn och elever med särskild begåvning samt i att organisera undervisning som stimulerar dessa barns och elevers lärande och personliga utveckling.

Vi har tagit fram ett koncept där kursen kan förläggas till en kommun om huvudmannen samlar tillräckligt många deltagare, våra utbildningsledare besöker då kommunen under ett antal besök som komplement till distansinslag som genomförs på lärplattformen Canvas. Studietakten beräknas till åttondelsfart, det vill säga 7.5 hp per läsår. 

Kursen leds av Elisabet Mellroth, fil dr. i pedagogiskt arbete och affilierad forskare vid Karlstads universitet. Elisabet är lektor i STEM-ämnen och gymnasielärare matematik och kemi. Elisabet är även styrelseledamot i kommittéerna för International group of Mathematical Creativity and Giftedness samt European Council for High Ability (ECHA).

I kursen föreläser också Valerie Margrain, professor i pedagogikt arbete och koodinator för GiftED Doctoral Programme vid Karlstads universitet. 

Nyfiken på att bli rektor?

Inom rektorsutbildningen finns många spännande program, kurser och nätverk. Just nu pågår bland annat anmälan till en rekryteringsutbildning för dig som är legitimerad förskollärare eller lärare och är nyfiken på att bli rektor.

Pia är vår uppdragskoordinator 

Pia Sundgren Storm är sedan fyra år uppdragskoordinator på Karlstads universitet. Pia har arbetat många år inom grundskolan, både som förstelärare och inom en kommunal verksamhet som fokuserar på elever med olika funktionsvariationer. 

Pia hjälper dig som är skolhuvudman när du vill skräddarsy kompetensutveckling för din personal och hon är också en länk mellan dig som är lärare och Skolverket då hon arbetar med att koordinera alla olika utbildningar som universitetet får i uppdrag att genomföra av Skolverket. 

När du vill diskutera uppdragsutbildningar inom förskola och skola kontaktar du Pia Sundgren Storm, uppdragskoordinator hos uppdragsutbildningen vid Karlstads universitet, tel 072-454 77 60, pia.sundgren-storm@kau.se

Du har väl inte missat Akademin för kulturskolor?

Akademin för kulturskolor är en paketering av uppdragsutbildningar för landets musik- och kulturskolor. Kurserna vänder sig till pedagoger, ledare och rektorer och kan vara öppna för deltagare från flera kulturskolor eller skräddarsydda för en eller flera kulturskolor. 

Treffekt® - kompetensutveckling med effekt

Kunskap har bara ett värde om den används. Vårt varumärke Treffekt® innebär att vi är tre parter; Karlstads universitet, du som deltagare och din chef/organisation som tillsammans skapar förutsättningar för att kunskapen från utbildningen kan omsättas i praktiken och ge avtryck i er verksamhet.

I Treffekt® utgår vi från de faktorer som forskningen visar är de viktigaste för "transfer of learning":

  • mål och förväntningar
  • plan för implementering
  • chefens/rektors stöd
  • testa, träna och reflektera
  • dela med kollegor
  • följa upp

Se 4-minuters filmen där Camilla Johannesson berättar om hur Treffekt® är en viktig del i våra uppdragsutbildningar.

Kontakt med uppdragsutbildningen

Uppdragsutbildningar vänder sig till yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren/Skolverket finansierar utbildningen och godkänner den antälldes deltagande i utbildningen.

Karlstads universitets uppdrags AB är Karlstads universitets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet. Uppdrags AB förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdragen som genomförs av fakulteternas personal. Även uthyrning och användande av utrustning och labbmiljöer ingår i verksamheten. Bolaget förmedelar ett hundratal uppdrag per år vilket bidrar till universitetets externa finansiering med cirka 50 MSEK.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller epostadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Karlstads universitets uppdrags AB.Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator för uppdragsutbildningar inom förskola och skola