2020-09-03 09:12Nyheter

​ Klimatanpassningens politik

null

Nyligen släpptes boken “The politics of adapting to climate change” där författarna Leigh Glover och Mikael Granberg från CSR, Centrum för forskning om samhällsrisker, undersöker politiska teman och politiska perspektiv som är relaterade till och påverkar samhällets klimatanpassning. Boken avser att ge en fördjupad förståelse av klimatanpassningens politik, något som är relativt försummat i tidigare och samtida forskning och forskningslitteratur.

Boken lyfter vikten av en politisk förståelse för klimatanpassning och pekar på de politiska och sociala effekterna av klimatanpassningsåtgärder.

- Boken ger en fördjupad insyn i klimatanpassningspolitiken, ett forskningsområde som till stor del förbises i den samtida forskningslitteraturen, säger Mikael Granberg centrumföreståndare för CSR och professor i statsvetenskap vid Karlstads universitet. Ett mål med boken är att slå ett slag för en större medvetenhet, förståelse och uppskattning av den politiska karaktären och de politiska implikationerna av klimatanpassningsplaner- och policy, från dess formulering till genomförandet.


Komplexiteten och sociala aspekter
Utvecklingen av klimatanpassning beskrivs och belyser också komplexiteten och hur fokus gradvis börjat riktas mot sociala aspekter. Teman som samhällstransformation och resiliens och andra omtvistade politiska fenomen aktualiserats också. Politiska aspekter som påverkar klimatanpassning och klimatanpassningens sammankoppling med katastrof- och utvecklingsdiskurserna lyfts fram.

- Vi lyfter fyra perspektiv som tydligt inkluderar en politisk analys av miljöfrågors hantering, säger Leigh Glover, senior gästforskare vid CSR. Det är institutionell förändring, politisk ekonomi, miljörättvisa och politisk ekologi.

Ett teoretiskt bidrag
Syftet med boken är att ge ett teoretiskt bidrag till forskningsfältet. Boken bidrar till förståelse av klimatanpassning som en politisk verksamhet genom att identifiera och kritiskt bedöma politikens betydelse för klimatanpassningens praktik. Vidare utvecklas en metod för analys och förståelse av klimatanpassning genom teoretiska perspektiv som fokuserar styrning, politik, politiska värderingar och ideologier.

Läs mer om boken The politics of adapting to climate change

Kontakt

Director, the Centre for Societal Risk Research

Karlstads universitet


mikael.granberg@kau.se
Tel: +46 (0)54-700 1015

Mob: +46 (0)72-305 6467


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.