2016-12-06 16:32Nyheter

Klart med ny campusplan

null

Under hösten 2015 och våren 2016 har en ny campusplan för Karlstads universitet tagits fram. Campusplanen utgår från en gemensam vision av ett framtida campus år 2030.

Huvuddragen i campusplanen handlar om att få till goda miljöer för forskning och utbildning samt mer liv och rörelse på området genom studentliv och campusnära bostäder. Campusplanen syftar också till att skapa mer plats för näringsliv för att knyta detta närmare akademin. På så sätt ska planen ge förutsättningar för en starkare innovationsmiljö på och kring campus. Den fysiska miljön ska utvecklas genom stärkta stråk och ett brett utbud av attraktiva mötesplatser.

- Den nya campusplanen är en del i arbetet för att ytterligare stärka och utveckla Karlstads universitet som ett attraktivt och modernt universitet. Att ha ett nära samspel mellan forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället präglar hela vår verksamhet. Därför vill vi att Campus ska vara en naturlig mötesplats både under och efter arbets- och studietid, säger rektor Åsa Bergenheim.

Vision för campus 2030
Visionen fram till 2030 är: ”Ett nytänkande och identitetsstarkt campus – med korta avstånd och nära samverkan. En miljö där du vill stanna kvar, där en öppen atmosfär möter världen.” Campusplanen tecknar också sju strategier för hur visionen ska realiseras.

- Det har varit ett mycket givande samarbete med Karlstads universitet. Att långsiktigt utveckla våra campusområden tillsammans med våra kunder är en viktig del i Akademiska Hus uppdrag att stärka Sverige som kunskapsnation. Campusplanen är ett viktigt verktyg i vårt fortsatta arbete. Den visar vår gemensamma ambition och vision för universitetsområdet och dess koppling till staden, säger Birgitta van Dalen, regiondirektör på Akademiska Hus region Väst.

Mer kultur, mer liv och rörelse
En uttalad ambition och en av strategierna handlar om att skapa bättre förutsättningar för studentliv. En målsättning i campusplanen är att göra campus mer levande, dygnet runt. Campus Karlstad är ett så kallat externcampus då det inte är tydligt integrerat i en stadsmiljö. Detta innebär i praktiken att det är svårt att få draghjälp från andra aktörer när det gäller att utveckla den omgivande miljön. Detta vill universitetet och Akademiska Hus ändra på genom att skapa bättre förutsättningar för föreningsliv, kultur och fler kvällsaktiviteter. Genom att skapa och använda attraktiva miljöer - både ute och inne - och över större delar av dygnet hoppas man få ett ännu mer livfullt campusområde.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.