2019-06-26 07:42Nyheter

Karlstads universitet och RISE i nytt samverkansprojekt kring data, tjänster och policy

null

Digitaliseringen och GDPR har gjort hantering av persondata allt mer krävande för många organisationer. Förra året anmäldes 2300 personuppgiftsincidenter till Datainspektionen, varav en fjärdedel gällde offentlig sektor. Förutom rättsliga och tekniska utmaningar finns också frågor om hur värde skapas med persondata, och inte minst på vems villkor. Detta är nyckelfrågor i ett nytt samverkansprojekt vid Karlstads universitet.

Det nya projektet bedrivs av CTF, Centrum för tjänsteforskning, i samverkan med ämnet statsvetenskap vid Karlstads universitet och forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden.

- För att förstå komplexa frågeställningar krävs breda samarbeten. Att samla kompetens kring tjänsteforskning, demokratiforskning och teknik känns både tidsenligt och relevant, säger Per Kristensson, professor och föreståndare för CTF.

Industridoktorand vid RISE
Forskningen kommer till att börja med fokusera på datahantering, automatisering och AI inom välfärdstjänster. Projektet ska resultera i en ökad förståelse kring datas roll i ett digitaliserat samhälle, oavsett om det gäller att skapa bättre offentliga tjänster eller bättre politiska beslutsunderlag.

- Det handlar om hur den demokratiska staten digitaliseras, men också hur vi förser dessa digitala system med data. Om folk till exempel inte litar på att staten hanterar och skapar värde av våra skattepengar minskar skattemoralen. På samma sätt kommer vi kanske snart att prata om en datamoral om vi inte litar på att staten skapar värde av vår personliga data, förklarar Petter Falk, nybliven industridoktorand vid RISE, som kommer att leda projektet.

Den nyligen inrättade doktorandtjänsten vid RISE är inom ämnet statsvetenskap och knuten till CTF.

- Från RISE är vi glada att den här satsningen är igång. Vi behöver bygga ny kunskap kring området och se till att den också kommer till nytta i samhället. Den samverkan vi har tillsammans med CTF och Karlstads universitet blir med det här projektet ännu starkare genom att vi nu lyfter in nya perspektiv som vi är övertygade om kommer ha stor betydelse för samhällsutvecklingen, säger Sandra Eriksson, chef RISE Service Labs.

Kontakt:
Per Kristensson, CTF, 070-974 08 60, per.kristensson@kau.se
Sandra Eriksson, RISE, 073 802 79 04 eller, 010 516 58 90, sandra.eriksson@ri.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.