2017-12-04 11:00Nyheter

​Karlstads universitet kompetensutvecklar Nordic Papers personal

null

Att Värmland är skogstätt och något av ett hjärta när det kommer till pappers- och massatillverkning är inte någon nyhet. För att se till att bibehålla den höga kunskapsnivån och samtidigt ge de anställda en chans att på arbetstid få förkovra sig i det de håller på med erbjuder Nordic Paper sina anställda en uppdragsutbildning i just pappers- och massateknik på Karlstads universitet.

Uppdragsutbildningen, som är framtagen av universitetet och helt skräddarsydd åt Nordic Paper, innehåller både massateknik och pappersteknik.

- Det är nu femte omgången som Nordic Paper tillsammans med Karlstads universitet erbjuder den här unika uppdragsutbildningen och vi startade redan 2007. Intresset är i år mycket stort. Till 20 platser har vi 37 sökande, vilket visar på enormt engagemang och intresse. De som inte får plats den här gången kommer hamna på kölista till kommande kursstarter, säger Lars Löfquist, HR-direktör vid Nordic Paper Bäckhammar AB.

Nordic Paper väljer att investera i utbildningen som hålls exklusivt för de anställda av främst två anledningar. Dels för att ökad teknik kräver utvecklad kunskap hos personalen men också som ett led i arbetet med personalvård samt en förhoppning om att behålla kompetent personal.

- Vi ser uppdragsutbildning som en del i vår ambition att stärka vårt samarbete med företag. Våra samarbetsaktiviteter omfattar både forskning och undervisning och båda dessa syftar till att bidra positivt till såväl universitetets som näringslivets utveckling. Speciellt viktigt för oss är den regionala förankringen som här exemplifieras genom Nordic Paper. I kursen för Nordic Paper samarbetar vi med the Packaging Greenhouse AB i Karlstad som erbjuder kurser inom massa- och papperstillverkning, säger Lars Järnström, professor i kemiteknik vid Karlstads universitet.

Vid tidigare års utbildningar har i princip samtliga valt att genomföra tentamen vilket genererat 7,5 högskolepoäng.

- Självklart hoppas vi att så många som möjligt av de som valt att gå kursen också ska välja att tentera även den här omgången, säger Marie Stenquist, kommunikationsansvarig vid Nordic Paper Bäckhammar AB.

Pressinbjudan

Kursstarten sker 5 december klockan 09.00 i sal 9E 126 på Karlstads universitet.
Medier är hjärtligt välkomna till Karlstads universitet för att träffa kursdeltagare och föreläsare.

Presskontakt

Marie Stenquist, kommunikationsansvarig, Nordic Paper Bäckhammar AB, 0725-18 97 73
Kerstin M. Haraldsson, kommunikatör, Karlstads universitets uppdrags AB, 0730-76 47 79
Lars Järnström, professor i kemiteknik, Karlstads universitet, 0702-09 75 24

Uppdragsutbildning - vad är det?

Uppdragsutbildningar vänder sig till yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren finansierar utbildningen och godkänner den anställdes deltagande i utbildningen.Uppdrags AB är Karlstads universitets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet. Uppdrags AB förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdragen som genomförs av fakulteternas personal.

- Vi har både utbildningar som är öppna för deltagare från flera olika arbetsgivare och utbildningar som vi skräddarsyr utifrån vad arbetsgivaren önskar. Intresset för att få skräddarsydda lösningar är något som ökar rejält, säger Camilla Johannesson, vd för Uppdrags AB.

Vill du komma i kontakt med uppdragsutbildningen för att diskutera utbildningar, kontakta uppdragskoordinator Olle Sonesson, Uppdrags AB vid Karlstads universitet, tel 0731-51 04 50, olle.sonesson@kau.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.