2018-12-14 09:00Nyheter

Karlstads universitet kompetensutvecklar Arbetsförmedlingen för framtiden

null

Karlstads universitet har sedan två år ett nationellt uppdrag att kompetensutveckla Arbetsförmedlingens chefer och medarbetare. Hittills har sex kursomgångar för 120 arbetsförmedlare och två kursomgångar för ett femtiotal företagsrådgivare genomförts.

Det nationella uppdraget innebär att ämnena nationalekonomi och arbetsvetenskap på Handelshögskolan vid Karlstads universitet har tagit fram och genomför uppdragsutbildningar för Arbetsförmedlingens chefer och medarbetare med fokus på arbetsmarknadens utmaningar. 

Pia Renman, fil lic. i arbetsvetenskap, är en av lärarna och forskar till vardags i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet. Med sin bakgrund som kommunchef, näringslivschef och arbetsmarknadschef har hon viktiga erfarenheter både från forskning och praktik. I uppdragen för Arbetsförmedlingen har hon varit kursansvarig för uppdragsutbildningen Hur hänger det ihop - nationalekonomiskt perspektiv på arbetsmarknaden samt Nationalekonomi och kompetens

Hur är det att vidareutbilda yrkesverksamma?

- Intressant och stimulerande. Det som driver mig och gör att jag tycker att det är så roligt att utveckla uppdragsutbildningar är när jag ser att deltagarna tillämpar teorin i praktiken och hur de utvecklar sin verksamhet och hur de själva växer i sina organisationer. Jag har mött flera kursdeltagare genom åren som tack vare våra uppdragsutbildningar har fått nya karriärer och växt i sina yrkesroller, säger Pia Renman.

Får du nytta av dina erfarenheter från uppdragsutbildningarna?

- Ja, absolut! Jag är lärare i vårt reguljära program Personal och arbetsliv. Där arbetar jag för att få in mer av kompetensförsörjningsfrågan i utbildningen. Det är en stor utmaning som samhället står inför idag, menar Pia Renman.

Niklas Jakobsson är lektor i nationalekonomi och lite nyare i rollen att vidareutbilda yrkesverksamma i uppdragsutbildningar. 

Vilka erfarenheter tar du med dig från samarbetet med arbetsvetenskap i uppdragen för Arbetsförmedlingen?

- Att vi på nationalekonomin lärt känna flera av forskarna i arbetsvetenskap är jättebra. Vi har delvis samma forskningsintressen men ofta lite olika infallsvinklar, förhoppningsvis kommer vi att kunna samarbeta mer framöver, både inom utbildning och inom forskning. Att undervisa yrkesverksamma arbetsförmedlare har bjudit på delvis nya utmaningar i att göra undervisningen så relevant som möjligt för deras arbete, jag har nog lärt mig minst lika mycket nytt som de har lärt sig, säger Niklas Jakobsson.

Fokus på företagsrådgivarna

Under 2018 har universitet tagit fram en ny uppdragsutbildning, Nationalekonomi och kompetens, vilken nu ingår i Arbetsförmedlingens program för företagsrådgivare. Utbildningen ger företagsrådgivarna förståelse för nationalekonomiska teorier om arbetsmarknaden och de får flera konkreta verktyg för att stödja arbetsgivarna i kompetensförsörjningsprocessen.

- Företagsrådgivare är en ny yrkesroll inom Arbetsförmedlingen som inriktar sig mot arbetsgivare och särskilt de arbetsgivare som inte har en HR-funktion i sin organisation. Arbetsgivare har idag svårt att hitta rätt kompetens och där kan Arbetsförmedlingen vara en kvalificerad partner. Samhället har en stor utmaning i att hjälpa både arbetsgivare och arbetssökande med att nå varandra och stötta med både utbildning och matchning, menar Pia Renman.

Kontaktpersoner
Pia Renman, fil lic i arbetsvetenskap, kursansvarig, tel. 054-700 1720, pia.renman@kau.se
Niklas Jakobsson, docent och lektor i nationalekonomi, tel. 054-700 1846, niklas.jakobsson@kau.se
Nina Sundberg, uppdragskoordinator, tel. 0761-260 437, nina.sundberg@kau.se

Fakta om uppdragsutbildningen
Karlstads universitets uppdrags AB är universitetets helägda dotterbolag som sedan 2004 förmedlar, marknadsför, säljer och administrerar all uppdragsutbildning. Sedan något år ingår även rektorsutbildningen i verksamheten samt uthyrning och användande av utrustning och labbmiljöer. Uppdrags AB förmedlar nära två hundra uppdrag per år vilket bidrar till universitetets externa finansiering med cirka 50 MSEK. 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.