2017-03-29 08:54Nyheter

Karlstads universitet ger expertråd till regeringen

Björn Åstrand, dekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet, ska vara akademisk expert åt regeringen på den internationella utbildningskongressen International Summit on the Teaching Profession (ISTP). Björn Åstrand är också gymnasieminister Anna Ekströms bisittare under ISTP.

ISTP som i år arrangeras i Edinburgh 29-31 mars, är en internationell mötesplats för utbildningsministrar, skolministrar och de nationella lärarfackens ordföranden.

– ISTP är en viktig mötesplats för diskussioner om hur samhället på bästa sätt utvecklar skolan genom att stödja lärarprofessionens utveckling. En central fråga internationellt och även för oss i Sverige är hur man på bästa sätt kan stödja lärarnas kompetensutveckling under hela yrkeslivet, säger Björn Åstrand.

Björn Åstrand är regeringens expert för andra året i rad.

– Vi lägger i dag ner mycket tid på att utveckla de grundläggande lärarprogrammen men vi måste i mycket högre utsträckning ge lärare systematiska möjligheter till utveckling i ett perspektiv av livslångt lärande. Jag bedömer att detta är helt centralt för utvecklingen i skolan så jag är jätteglad över att få vara med och bidra till samtalet.

Utmaningar i skolan
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), som är medarrangör, har inför konferensen presenterat en rapport, ”Empowering and Enabling Teachers to Improve Equity and Outcomes for All ”. Vilket är temat för dagarna.

– I mångt och mycket kan man säga att skolans utmaningar stavas likvärdighet och kvalitet i undervisning, så jag tycker att årets konferenstema är mycket angeläget. Det är helt avgörande, för enskilda elever och för hela samhället, att vi har en skola som ger alla elever goda möjligheter att lyckas och att undervisningen håller högsta nivå.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.