2018-11-13 08:00Nyheter

Höstkonferens 2018. Ett politiskt system i förändring – mot ökad instabilitet

null

Årets höstkonferens på Karlstads universitet äger rum den 15-16 november 2018. Temat är: Ett politiskt system i förändring – mot ökad instabilitet. Höstens tema rör det politiska systemet och dess grad av stabilitet.

Det förefaller som att det blir allt svårare för traditionella demokratier att forma majoriteter. Tidigare stora och dominerande partier har gradvis försvagats. I Tyskland tar det fem månader efter ett val att skapa en koalition. Vi ser fler och fler ”oheliga” allianser, över blockgränser och även med populistiska partier involverade. Väljarnas tillit till politiker har minskat, liksom andelen med stark partiidentitet. Många bestämmer sig mycket sent i valrörelsen för vilket parti man skall rösta på. Valrörelserna tar sig nya former där sociala medier och ”fake news” spelar viktig roll. Partiernas roll har förändrats med allt färre medlemmar men med fler heltidspolitiker. På kommunal nivå får vi allt fler lokala partier och stora brokiga majoritetskoalitioner. Vi ser även hur enstaka frågor skapar stora förändringar i kommunvalen. Det blir förstås naturligt att anknyta till höstens val: finns det en ny regering två månader efter valet?

Vi ska försöka belysa denna problematik och att sätta in den i perspektiv. Martin Åberg, professor i historia, Karlstads universitet, kommer att ge en historisk återblick med fokus på Weimar-republiken: en tid kännetecknad av stor instabilitet. Som nämns ovan pågår en tydlig förändring av medielandskapet. Docent Marie Grusell, Göteborgs universitet, ledande forskare på området, visar oss hur partiernas användning av sociala medier förändrats det senaste decenniet.

Professor Olof Petersson, som ansvarade för den svenska maktutredningen för cirka trettio år sedan och som nogsamt följer den svenska utvecklingen, kommer att reflektera över läget. Det finns ingen svensk statsvetare som har motsvarande överblick. Två aktuella böcker – Den offentliga makten (femte upplagan!) och Statsbyggnad (åttonde upplagan!) – belyser detta. Olof var under många år även ansvarig för demokratirapporterna från SNS.

Norska statsvetare, som professor Bent Sofus Tranöy, som själv var en viktig deltagare i den andra norska maktutredningen, och andra forskare kopplade till MPA-utbildningen ger kortfattade reflektioner över hur väl de norska erfarenheterna överensstämmer med de svenska.

Under konferensen andra dag kommer också region- och kommunsektorerna att belysas. Professor Jon Helge Lesjö, Högskolen i Innlandet, tar utgångspunkt i de reformer som initieras på norsk nivå. P O Norell, som varit ansvarig för de Värmländska SOM-studierna på 2010-talet och särskilt analyserat de kommunaldemokratiska frågorna, utgår från valet i Värmland.

Politikers upplevelser av situationen och förändringen kommer också att redovisas: hur hanteras situationen på ett praktiskt plan? I Karlstad finns en lång erfarenhet med oklara majoritetsförhållanden och med förhandlingar efter val, Kommunalrådet Linda Larsson, S, delger oss sina erfarenheter. I Eda kommun har ett lokalt parti varit en tredje kraft i politiken under decennier, tillsammans med S och C. Detta har skapat en stor turbulens. Tidigare kommunalrådet och ordföranden Johanna Söderberg, C, ger oss inblickar i sin politiska vardag. Under den förra mandatperioden leddes landstinget i Värmland av en sexpartiers minoritetskoalition. Landstingsrådet Marianne Utterdahl, Sjukvårdspartiet i Värmland var del av denna och ger sin bild av det politiska arbetet. 

Plats: Karlstads universitet, Geijersalen 12A 138

Program

15 november
Tema: Perspektiv och generell utveckling

13.00-13.20 Välkomsthälsning av Patrik Larsson, professor och dekan vid Fakulteten för humaniora ochsamhällsvetenskap, Karlstads universitet. Introduktion till konferensen, docent P O Norell, moderator.

13.20-14.00 Politisk instabilitet i en annan tid: Weimar-republiken. Martin Åberg, professor i historia, Karlstads universitet.

14.00-14.40 Partierna på sociala medier. Docent Marie Grusell, JMG-Journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet

14.40-15.10 Paus med kaffe/te

15.10-16.10 Demokratins seger och kris. Professor Olof Petersson.

16.10-16.30 Reflektioner över första dagen: norska statsvetare kopplade till MPA-programmet ger korta reflektioner, professor Bent Sofus Tranöy med flera.

16 november
Tema: utvecklingen på regional och lokal nivå

09.00-09.50 Kommun- och regionreformer i det norska Centrum-periferisystemet. Professor Jon Helge Lesjö.

09.50-10.20 Paus med kaffe/te

10.20-11.10 systemförändringar på kommunal och regional nivå i Sverige. Docent P O Norell.

11.10-12.00 Praktiska erfarenheter från instabila majoriteter, stora minoritetskoalitioner med mera. Kommunalrådet Linda Larsson (S) Karlstads kommun, tidigare kommunalrådet Johanna Söderberg, Eda kommun och landstingsrådet Marianne Utterdahl, sjukvårdspartiet Värmland, Landstinget i Värmland, samtalar med moderator P O Norell.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Region Värmland, Landstinget i Värmland, Högskolen i Innlandet, Karlstads kommun samt Karlstads universitet. Konferensen är en integrerad del av utbildningen Master of Public Administration and Governance.

Medierna hälsas välkomna!

För mer information kontakta: P O Norell, docent i statsvetenskap vid Karlstads universitet, tel: 054-700 1610 eller mejl: p.o.norell@kau.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.