2016-12-20 16:42Nyheter

Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Nyhetsbrev nr 2 2016

null

På Handelshögskolan vid Karlstads universitet studerar cirka 2 900 studenter. De läser program eller kurser på grundnivå eller avancerad nivå eller genomgår sin forskarutbildning. Här finns utbildning och forskning inom arbetsvetenskap, företagsekonomi, nationalekonomi, juridik, informatik, statistik och projektledning. Vi samarbetar inom forskning vid CTF, Centrum för tjänsteforskning och HumanIT.

Snart juristprogram
Universitetskanslersämbetet ger Karlstads universitet rätt att utfärda juristexamen under förutsättning att lärosätet förstärker med ytterligare två forskarutbildade lärare. Nu har universitetet sex månader på sig att anställa den förstärkning som krävs, annars måste man lämna in en ny ansökan till UKÄ.

– Det här är ett mycket glädjande besked. Vi är inte överraskade av att UKÄ ser behov av en viss förstärkning. Rekryteringar är redan igång och vi har goda förhoppningar om att kunna anställa två personerna inom kort. Ett juristprogram är mycket efterlängtat av såväl studenter som arbetsgivare regionalt och nationellt, säger Åsa Bergenheim, rektor för Karlstads universitet.

Ett juristprogram kan komma att starta vid Handelshögskolan redan hösten 2017.

Läs hela artikeln

Armband för mindre stress i julhandeln
Så här i jultider blir vi allt mer stressade och påverkade av trängsel och hög ljudvolym i butikerna. Hur kan vi göra julhandeln mindre stressig? Om det handlar en aktuell studie vid Karlstads universitet.

I studien undersöker forskarna Anders Gustafsson och Poja Shams vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, hur man kan minska stress i köpsammanhang. Detta med hjälp av ett aktivitetsarmband.

- Vi har tagit hjälp av ett avancerat aktivitetsarmband för att studera vilka faktorer som ligger bakom stressen och hur man kan mildra dem, säger Anders Gustafsson, professor i företagsekonomi.

Läs hela artikeln

Vad händer när revisorn gör fel?
Forum för redovisning vid Handelshögskolan bjöd in justitieråd Kristina Ståhl för att berätta om förändringarna för revisorer när EU:s revisionspaket ska införlivas i svensk lag. Ämnet intresserade många, som kom till Undénsalen den 21 november.

Justitieråd Kristina Ståhl har varit särskild utredare i Utredningen om EU:s revisionspaket, som tagit fram SOU 2015:49 ”Nya regler för revisorer och revision” och SOU 2016:34 ”Revisorns skadeståndsansvar”. Hon kommer pratade både om de nya disciplinära sanktioner som följer av EU:s revisionspaket och om de förslag till ändrade skadeståndsregler som lades fram i slutbetänkandet.

Läs hela artikeln

Egenföretagare i turismnäringen ser god möjligheter
Kristoffer Andersson har läst turism och är VD för egna företaget Scanbalt Experience. Företaget arbetar med studentresor och en stor del av resorna är för internationella studenter. Framförallt är det resor till Lappland på vintern, fjordarna i Norge och även till Ryssland.

- Jag har  framförallt haft nytta av generella kunskaper som återfinns på de samhällsvetenskapliga utbildningarna: samla in och bearbeta information, analysförmåga med mera, säger Kristoffer Andersson.

Läs hela artikeln

Det digitaliserade arbetslivet
Ann Bergman, arbetsvetenskap på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, Kristina Palm, Karolinska Institutet (projektledare) och Calle Rosengren, Lunds universitet har beviljats 4,7 miljoner kronor från AFA Försäkring för att studera det digitaliserade arbetslivet.I projektet ”Vägar till ett digitalt hållbart arbetsliv” kommer forskarna att studera det digitaliserade arbetslivets utmaningar och möjligheter för ledning och anställda.

Läs hela artikeln

Ny prefekt och proprefekt för Handelshögskolan
Martin Löfberg blir ny prefekt för Handelshögskolan från årsskiftet. Han får sällskap av Marie-Therese Christiansson, som utsetts till proprefekt. De nås på martin.lofgren@kau.se respektive marie-therese.christiansson@kau.se

Kalendern
Seminarium i skatterätt: Skatt och Corporate Social Responsability. Onsdagen den 1 februari kl. 16.00-17.30 Karlstads universitet, Erlandersalen, 11D 227, Handelshögskolan. På seminariet behandlas ett nyligen framlagt förslag av Skatteverket om att uppmuntra att skattepolicyfrågor diskuteras i företagens ledning.
Seminariet är avgiftsfritt och öppet för alla intresserade. Anmäl dig senast den 31 januari via anmälningslänken här

God Jul och Gott Nytt År
... önskar vännerna på Handelshögskolan vid Karlstads universitet.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.