2018-05-18 14:54Nyheter

Hållbarhetspris till forskare vid Karlstads universitet

null

Björn Sjöstrand, doktorand i kemiteknik vid Karlstads universitet, tilldelades Valmets Tissue Technology Award 2018, för sin forskning om energieffektiv pappersproduktion. Priset utdelades av H.K.H. Prins Carl Philip vid The Tissue Making Conference i Karlstad.

- Ett bra exempel på hur näringslivet kan bidra till samhällsutvecklingen, sa Prins Carl Philip vid prisutdelningen. Jag är glad att Valmet belönar utvecklingen av innovativa lösningar för en mer hållbar värld.

Valmets motivering
Den prisvinnande innovationen går hand i hand med Valmets ambition att utveckla miljömässigt hållbara innovationer för pappersindustrin. Björn Sjöstrands arbete kommer att förse pappersindustrin med en bättre förståelse för produktionsprocessen för mjukpapper, och hans arbete kommer även att bidra till en mer hållbar teknologi när det gäller användning av energi och råvara.

- Jag tror att detta blir ett stort steg framåt för miljövänlig och kostnadseffektiv papperstillverkning, säger Björn Sjöstrand. Jag tror att verklig hållbarhet endast blir möjligt om vi även gör produkter och processer bättre och billigare samtidigt som de är miljövänliga.

Ökad förståelse för torkprocessen genom simulering
Björn Sjöstrand är doktorand i kemiteknik vid Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper på Karlstads universitet. Hans forskningsområde är huvudsakligen avvattning, ett mycket viktigt produktionssteg vid papperstillverkning. Hans intresse ligger i att förstå avvattningsmekanismerna, med avsikt att kunna förbättra och effektivisera processen samt att underlätta för introduktionen av nya smarta material till pappersmassan.

Den prisvinnande modellen som Björn Sjöstrand utvecklat är enkel att använda och kräver inte någon speciell utrustning mer än en vanlig dator. Det är en mycket välkommen bit i pusslet att förstå pappersprocessen. Med modellen kan papperstillverkare experimentera med hela processen gällande energiåtgång och nya råmaterial. Det innebär att man kan hitta den mest effektiva energi- och materialåtgången för varje pappersmaskin och därmed spara både energi och pengar, vilket kommer ha en positiv inverkan på miljön. Planerad publicering av Björn Sjöstrands doktorsavhandling är senare delen av 2019. Handledare är Lars Nilsson, professor i kemiteknik, Henrik Ullsten, universitetslektor i kemiteknik samt Christophe Barbier, BillerudKorsnäs.

Ett internationellt pris för hållbarhet
Valmets pris är ett hållbarhetspris för skapandet av hållbara lösningar för framtidens utmaningar. Priset delas ut vartannat år och prissumman är 25.000 dollar.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.