2015-05-26 13:10Nyheter

Hallå där Per Kristensson...

null

Professor i konsumentpsykologi och innovation vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, du medverkade i programmet Studio Ett som sändes i P1 den 21 maj, vad pratade du om där?

- Jag pratade om varför människor blir allt mer hjälpsamma, exempelvis skänker pengar, via sociala medier. I programmet medverkade också en kvinna i Skåne som fått väldigt mycket uppmärksamhet för sitt initiativ på Facebook att hjälpa människor i socialt sämre situationer att få fredagsmys i form av fredagsmyskassar.

På vilket sätt kommenterade du detta?
- Jag har senaste tiden intresserat mig för forskning om hur människor reglerar egna beteenden. En effekt som vi sett i en del studier är att människor ofta rättfärdigar ett beteende genom ett annat. Det kan till exempel betyda att om man skänker till fredagsmys i Skåne så skänker man inte till katastrofhjälpen i Nepal. Jag pratade också om altruistiska beteenden på sociala medier, det vill säga där man hjälper någon annan men gör det för att få tillfälle att själv synas. För människor förefaller det som en möjlighet att skänka pengar till någon utsatt eftersom man samtidigt på ett oskyldigt sätt kan visa vilken toppenperson man är. Några forskare i USA har döpt detta fenomen till narcissistisk altruism vilket ger en idé om vad det handlar om. En annan negativ aspekt är att aktiviteter som exempelvis Ice-bucket challenge, Movember och att skänka pengar till tiggare kan vara skuldbeläggande. Människor som av ekonomiska skäl inte kan skänka kan känna sig tvingade att skänka eftersom skänkande synliggörs via sociala media. För att sammanfatta, när hjälpsamhet görs av andra anledningar än att man vill hjälpa är hjälpsamhet mindre bra.

Finns det inget bra med alla dessa hjälpsamma initiativ i sociala medier?
- Jo, absolut. Det är ju jättebra att vi i dagens individualiserade samhälle skaffat oss former som ändå medger kollektiv hjälpsamhet. Det är klart bättre än inget alls och flera kampanjer har dragit in stora summor pengar till viktiga ändamål. Sedan tycker jag också det är bra att människor upptäcker att omtänksamhet och hjälpsamhet får dem att må bra. Det enda som kanske är lite överraskande är just att människor blir överraskande av detta.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.