2016-07-15 11:31Nyheter

Hallå där Barbara Blumenthal...

null

… du arbetar som utredare vid Centrum för Klimat och säkerhet och är doktorand i risk- och miljöstudier. Det har regnat och åskat mycket, särskilt i de norra delarna av landet. Hur påverkas en stad av kraftigt regn?

– Efter skyfall och intensivt regn samlas vattnet som inte har tagits upp av marken i svackor i terrängen. I städer finns det också många hårda ytor som gör att vattnet inte kan tränga in i marken och det gör att vi ofta ser översvämningar och vattensamlingar, exempelvis på gator och i viadukter. Vattenmassorna rinner ner i avlopps- och dagvattennäten som snabbt blir överfulla och avloppblandat vatten kommer upp i källare och genom gatubrunnar. En annan sårbarhet är också att elcentraler, värmesystem och till och med dataservrar ofta är placerade i källare så när vattnet kommer in kan det skapa flera sekundära problem. Det har även förekommit att översvämningsvatten har kommit in i dricksvattentäkter och förorenat dricksvatten.

Vad kan åska få för konsekvenser?
– Blixtnedslag kan leda till bränder, slå ut och skada elektrisk och elektronisk utrustning men också orsaka strömavbrott. Även datatrafik och mobiltelefoni kan slås ut eller störas.

Vilka är de största riskerna med regn och åska av den här omfattningen?
– Den mest allvarliga risken är att bli träffad av blixten utomhus, särskilt i öppen terräng. För bilister är vattensamlingar på vägar och gator en risk, dels för att bilen kan få vattenplaning och dels när vattendjupet underskattas och fordonet fastnar i vattenmassorna. Om regnet är mycket intensivt kan det orsaka skador på vägar, tomter, husgrund och järnvägar. En del minns kanske bilderna från Malmö i augusti 2014 eller från Karlstad i maj i år.

Har det hänt några större olyckor i Sverige?
- De senaste åren har det inträffat ett antal incidenter med skadade vägar och järnvägsbanker. Till exempel i augusti 2006, när vattenmassorna efter ett häftigt skyfall spolade bort cirka 30 meter järnväg och väg, mellan Enafors och Ånn i Jämtland. Eller när ett persontåg med 60 resenärer passerade precis innan banvallen försvann och lämnade rälsen hängandes i luften. I augusti 2013 fastnade också ett tåg med 200 passergerare i järnvägstunneln i Norrala, strax norr om Söderhamn, efter att ett kraftigt skyfall via en nödutgång fyllt tunneln med vatten, sten och grus.

Varför uppstår kraftigt regnväder och åska?
– Extrem nederbörd och åskoväder utvecklas i samband med kallfrontpassager, eller som lokala åskskurar under sommarhalvåret när luften är varm och innehåller mer energi och vattenånga än under vinterhalvåret. Intensiva regn och åksväder uppstår i moln med stor vertikal utsträckning, i de så kallade cumulonimbusmolnen. Dessa moln har en övre gräns mellan sex och tio km i Skandinavien och kan ge upphov till kraftiga väderfenomen som åska, fallvindar, tromber, hagel och skyfall.

Visar forskningen om framtidens regnoväder kommer att öka eller minska?
– I framtiden kan vi i Sverige räkna med att både skyfallens intensitet och antal kommer att öka till följd av ett förändrat klimat.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.