2016-12-21 07:41Nyheter

Gymnasieelever lär sig skriva vetenskapligt

null

Under fem veckor har gymnasieelever i årskurs tre från samhällsvetarprogrammet på Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad, genomfört ett delmoment av en kurs på Karlstads universitet i ”Att skriva vetenskapligt”. Målet är att steget från gymnasiet till universitetet ska kännas lättare.

Initiativet till samarbetet kommer från Emil Mörk som är gymnasielärare på Folkuniversitetets gymnasium och Karlstads universitet. Under kursens gång har Kenneth Sandelin, adjunkt i samhällsvetenskap och historia på Karlstads universitet undervisat i metodik. Eleverna har också arbetat med frågeställningar som de själva har tagit fram inför en kommande uppsats.

– Konceptet är helt nytt och det blev mycket mer och bättre än vad vi trodde från början, förklarar Kenneth Sandelin, adjunkt i samhällsvetenskap och historia på Karlstads universitet, som har varit med och undervisat gymnasieleverna.

Eleverna som den här veckan har gjort sin sista lektion på Karlstads universitet har deltagit på föreläsningar, gjort empiriska undersökningar, studerat forsking och litteratur. Frågeställningarna har berört allt ifrån kriminologi till mäns uppfattning av menstruation.

– Jag tycket att det har varit väldigt bra att vara här uppe på universitetet istället för på skolan. Det har varit lärorikt och roligt, säger Felicia Renhult, elev på Folkuniversitetets gymnasium.

Skarpt läge för lärarstudenter
Nio lärarstudenter vid Karlstads universitet har också deltagit i kursen genom att agera handledare för eleverna. Kenneth Sandelin menar att det har varit en möjlighet för lärarstudenterna att arbeta som handledare i skarpt läge vilket de sällan får möjlighet till annars. Både Karlstads universitet och Folkuniversitetets gymnasium är intresserade av ett fortsatt samarbete och arbetar för det.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.