2016-11-07 13:47Nyheter

Fyra case och många lösningar

Studenterna på årets upplaga av Userinnovation hade förra torsdagen redovisning av sitt arbete. Det handlade om fyra verkliga case och en mängd innovativa lösningar. Kursen Userinnnovation är ett samarbete mellan Handelshögskolan ämnet maskinteknik vid Karlstads universitet.

Experio Lab, Innovation Park och Karlstadsbuss har alla bidragit med skarpa case för studenterna att sätta tänderna i, och studenterna har sedan arbetat för att hitta möjliga lösningar till frågeställningarna.

  • Experio Lab bad studenterna fokusera på problematiken kring de kommunikationsgap som finns mellan projektägarna de involverade aktörerna (till exempel vårdcentral, folktandvård med mera) samt mot de boende på Kronoparken som projektet initial riktar sig mot. 
  • Innovation Park vill locka fler studenter att på ett eller annat sätt komma i kontakt med entreprenörskap inom ramen för det som kan erbjudas via Innovation Park.
  • Karlstadsbuss upplever ett informationsgap mellan sig och de resenärer som sällan eller tillfälligt använder deras tjänster. Ett andra case handlade om att lyfta fram lösningar som syftar till att förenkla biljettsystemet utifrån ett kundperspektiv.

Kontakt
För mer information kontakta: Johan Netz, lärare och doktorand i företagsekonomi vid Centrum för tjänsteforskning, johan.netz@kau.se , tel: 054-700 2541 eller Monica Jakobsson, lärare i maskin- och materialteknik samt proprefekt för institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik, monica.jakobsson@kau.se, tel 054-700 16 54 eller 070- 690 58 80.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.