2016-03-07 08:42Nyheter

Forskning vid Karlstads universitet snabbar upp internet

För några år sedan skickade forskaren Per Hurtig vid Karlstads universitet ett standardiseringsförslag för att skapa ett snabbare internet till IETF (Internet Engineering Task Force)*. Nu, 2016, har förslaget blivit standardiserat.

Standardisering av internetmekanismer är en lång process och efter att det första förslaget på optimeringen RTOR (RTO Restart) skickades in har det utvärderats och förfinats inom IETF-arbetsgruppen "TCP Maintenance and Minor Extensions". Arbetet har tagit sex år och genererat 15 versioner av dokumentet innan standarden slutligen blev klar.

Vinster för användaren
En utvärdering som publicerades under 2015 visar att RTOR kan erbjuda betydande vinster i kommunikationen mellan vanliga användare och en server.

- RTOR minskar fördröjningen när fel uppstår i kommunikationen mellan en användares dator och en server, vilket är ett vanligt förekommande problem som gör att internet kan upplevas som långsamt, säger Per Hurtig, bitr. lektor vid Datavetenskap.

Efter att mekanismer blivit standardiserade av IETF brukar de implementeras i de vanligaste operativsystemen, såsom Linux, och på så sätt komma många användare till nytta.

- Det känns jätteroligt att vår forskning når ut och bidrar till att förbättra människors vardag. För en vanlig användare betyder det här förhoppningsvis mindre väntande på webbsidor som aldrig ”laddar klart”.

Datavetenskap vid Karlstads universitet har under flera år arbetat med att ta fram optimeringar för att förbättra den prestanda som vanliga användare upplever när de använder internetbaserade applikationer. Arbetet med RTOR är en del av detta arbete.


*Internet Engineering Task Force, den organisation som standardiserar alla teknologier som används av program och operativsystem för att kommunicera över internet.

Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.