2017-11-25 19:29Nyheter

Forskning för framtidens digitala välfärdstjänster

null

I vår vardag introduceras ständigt nya digitala tjänster samtidigt som nya data- och kommunikationsmöjligheter utvecklas. I Värmland satsas det nu på projektet DigitalWell där målet är att skapa en innovationsmiljö där forskning, näringsliv och offentlighet kan arbeta tillsammans för att skapa nya digitala välfärdstjänster.

I samband med satsningen har projektet DigitalWell Research startat vid Karlstads universitet. Projektet ska bidra med forskning inom datavetenskap, omvårdnad och tjänsteutveckling till industri och offentlig verksamhet som i sin tur arbetar för att utveckla tjänster med användarens behov i fokus.

- För Värmland är satsningen på DigitalWell mycket viktig. Det är en möjlighet att använda våra gemensamma resurser och utpekade specialiseringar för att etablera en spetskompetens inom regionen, säger Stefan Alfredsson, forskare inom datavetenskap vid Karlstads universitet och projektledare för DigitalWell Research. För oss på Karlstads universitet är det här en bra möjlighet att hitta nya samarbeten både internt, över forskningsområden, och externt, samt för att få ut vår forskning i samhället och industrin.

Fokus på skola, vård och omsorg
Prioriterat inom projektet är tjänster kopplade till skola, vård och omsorg. Inom Karlstads universitet omfattar projektet verksamheterna Datavetenskap, Matematik, CTF (Centrum för tjänsteforskning) och omvårdnad.

Datavetenskap och Matematik kommer att bidra med forskning relaterat till tjänstekvalitet i 5G, säkerhet och personlig integritet för IT-baserade system inom vård och omsorg, stöd för prototyputveckling av programvarubaserade tjänster, digitalisering och stärkt kvalité på pedagogiskt hjälpmedel inom skolan.

CTF kommer att bidra med forskning inom organisationsutveckling genom användarinvolvering (samskapande), beteendeförändring och egenanvändning.

Omvårdnads forskning inom projektet kommer att handla om personcentrerad omvårdnad.

En del av Akademin för smart specialisering
DigitalWell Research medfinansieras av Region Värmland och omfattar drygt elva miljoner kronor. Projektet kommer till en början att pågå i 16 månader med start 1 september 2017.

Projektet är en del av Akademin för smart specialisering - ett samarbete mellan Region Värmland och Karlstads universitet. Inom Akademin görs satsningar kopplade till de sex utpekade specialiseringarna i Värmlands forsknings- och innovationsstrategi. DigitalWell Research är kopplat till specialiseringen Digitalisering av välfärdstjänster och utgör också en del av den tvärgående specialiseringen Värdeskapande tjänster.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.