2015-05-12 13:44Nyheter

Forskare, personal och patienter gör vården bättre

null

178 idéer på hur vården kan bli bättre. Det är resultatet så här långt för forskningsprojektet ”Brukarorienterad innovation inom primärvården” som bedrivs vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, i samarbete med Landstinget i Värmland. Den 7 maj arrangerades ett avslutningsseminarium för projektets innovationsgruppsarbete för patienter och personal från Landstinget i Värmland och Vinnova. Arbetet i grupperna ger en bild av hur utvecklingsarbetet påverkas när såväl personal som patienter involveras och har hittills resulterat i 178 idéer på hur man kan utveckla och förbättra vården.

I september förra året bildades sex innovationsgrupper. Grupper med endast patienter, grupper med endast landstingspersonal och grupper med en blandning av personal och patienter. Uppgifter har varit att diskutera problem och ta idéer på hur "deras" vårdcentral kan förbättras både utifrån ett patient- och ett personalperspektiv. Tillsammans har grupperna tagit fram 178 idéer som kan sorteras in i fem kategorier; Tillgänglighet, Fysiska miljön, Patientupplevelse, Kvalitet, Arbetsorganisation.

Förutom att leda arbetet i innovationsgrupperna har forskarna också intervjuat patienter och landstingspersonal för att få deras synpunkter och tankar om denna typ av arbetssätt.

- Det mest spännande var att det blev en så positiv och öppen diskussion i vår grupp där personal från vårdcentralen och fanns representerade tillsammans med oss brukare (patienter). Helt enkelt lysande. Innovationsgrupper borde användas mer. Det är jätteviktigt att idéerna som kom fram tas till vara på och genomförs, säger Eva Persson som deltagit i innovationsgruppsarbetet.

Många goda idéer
Thomas Wilén, Skåre vårdcentral, gav sin syn på arbetssättet utifrån ett personalperspektiv.
- Det har varit ett fruktbart och intressant arbetssätt, vid förbättringsarbete är det viktigt att få båda sidors syn på arbetet, det vill säga både personal och brukare. Arbetet har resulterat i många goda idéer. Det känns bra att veta att forskarna finns med i det fortsatta arbetet med att implementera några av dessa i verksamheterna så att några verkligen blir verklighet och inte bara goda idéer på pappret.

- Nu ska vi sammanställa och analysera gruppernas arbete medan Landstinget tar med sig idéerna tillbaka till sina verksamheter. En utmaning i projektet är att utveckla en metodik som stödjer en implementering, för att sedan sprida idéerna vidare till andra verksamheter och kanske även utanför landstingets gränser, säger projektledaren Per Skålén, professor i företagsekonomi vid CTF.

Om projektet
Innovationsgruppsarbetet är en aktivitet inom forskningsprojektet "Brukarorienterad innovation i primärvården genom innovationsgrupper" som bedrivs vid CTF i samarbete med Landstinget i Värmland. Syftet med projektet är att utveckla en metodik för att öka innovationsgraden och för
att implementera innovationer inom primärvården. Projektet som startades 2014 finansieras av Vinnova och avslutas under 2016. 

För mer information kontakta Per Skålén, tel 054-700 2112 eller via
e-post: per.skalen@kau.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.