2015-03-27 08:00Nyheter

Flytta lappar på en whiteboard gör dig produktiv

Vad är det som gör en projektgrupp motiverad och produktiv? Det vet Tomas Jansson, adjunkt i projektledning vid Handelshögskolan, som i mars försvarade sin doktorsavhandling, Agila projektledningsmetoder och motivation.

- Min forskning har handlat om hur man leder projektarbete, och jag har studerat något som ibland ses som det nördigaste som finns, nämligen programmerare, berättar Tomas Jansson. Men forskningen handlar inte om hur man programmerar, utan hur man organiserar människor som arbetar tillsammans för att skapa någonting. Det skulle kunna handla om något helt annat än programmering.


Programmerare är särskilt bra på att arbeta i team. De Tomas Jansson har studerat arbetar med agil projektledning, vars grundidé är att arbeta tätt tillsammans och stegvis med regelbundna mindre leveranser. På så vis kan arbetet utvärderas under tiden det pågår och förändras i takt med nya krav och erfarenheter från arbetet.

Medbestämmande och sammanhang
- Programmerarna i agila team upplever precis det psykologiforskning visat är gynnsamt för kreativa vardagsprestationer, nämligen att man känner sin förmåga. Det mår vi bra av. En avgörande faktor är att de känner att de får vara med och bestämma. Den tredje faktorn är att de ingår i ett socialt sammanhang där de känner sig trygga, kan prova sina idéer, få hjälp och kan hjälpa varandra.

Känslan av att skapa
- När jag frågar programmerarna om tillfällen då de var särskilt motiverade, berättar de om tillfällen då de jobbade stenhårt, där de såg arbetet flyta framåt på en whiteboard och flyttade lappar med arbetsuppgifter från vänster till höger. De kände att de skapade någonting.

Tomas Jansson menar att kunskapen om hur de agila metoderna fungerar kan föras över till andra projekt, som till exempel när ett nytt system ska implementeras i en organisation.

- Min studie visar vad det är i agila metoders kombination av självstyrande, täta team och visualisering av hur arbetet går framåt som påverkar utvecklarna. De vågar och vill engagera sig och skapa bra resultat. Men en whiteboard gör inte skillnad i sig själv. Det handlar om balansen mellan att lyssna på varandra och ha frihet att skapa och bidra.

Mer information
Kontakta Tomas Jansson, på tomas.jansson@kau.se eller 054-700 22 13.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.