2018-09-06 13:15Nyheter

Facility management ur ett tjänsteperspektiv återkommer 2019

null

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen och kanske vill tipsa kollegor om utbildningen.

Under 2019 återkommer den uppskattade uppdragsutbildningen Facility management ur ett tjänsteperspektiv 7.5 hp. Karlstads universitet samverkar i utbildningen med IFMA, International Facility Management Association, som är det största internationella nätverket inom Facility Management. I kursen undervisar lärare från Handelshögskolan och forskare från CTF, Centrum för tjänsteforskning, vid Karlstads universitet.

Facility management är i grunden en tjänst som skall bidra till värdeskapande i kundernas verksamhet, i både privata företag och offentlig verksamhet. Under kursen förmedlas och diskuteras begrepp, modeller och handlingsorienterad teori med fokus på tjänsteprocesser och nya affärsmodeller. Hur bedrivs tjänsteutveckling och utformas strategier, erbjudanden och system för Facility management inom företag och organisationer? En rad exempel och fallstudier från andra branscher visar på hur tjänstelogik kan användas i praktiken.

Anmälan senast 15 november 2018

Utbildningen kan ta emot 20 deltagare och vänder sig till personer som arbetar inom Facility Management (FM). Läs mer om förkunskapskrav och anmälningsvillkor på kursens webbsida.

Så tyckte deltagarna från förra kursomgången

"Jag ser fram emot att kunna använda det jag lär mig. Jag får med mig väldigt mycket verktyg som är enkla och användbara." (Petri Ranta, ICA Sverige AB)

"Förutom att det är en väldigt intressant och matnyttig kurs med konkreta verktyg och modeller som jag kommer att ha direkt nytta av i mitt arbete, är det minst lika givande och inspirerande att få träffa andra som också jobbar med FM-frågor och som brottas med liknande problem och utmaningar." (Pernilla Möller, Atea Sverige AB)

"Jag har fått många bra modeller som jag direkt kan applicera. Nätverket med kursdeltagarna kan jag använda även framöver för att stämma av hur man löser olika saker i olika delar av landet. Vi kompletterar varandra på olika sätt och vi är väldigt öppna mot varandra och berättar om våra verksamheter." (Stefan Faleke, A&S Faleke AB)

Kursinnehåll

  • Modul 1: Bakgrund och service management
  • Modul 2: Affärsmodeller
  • Modul 3: Tjänsteutveckling
  • Modul 4: Att använda tjänsteinnovationer i den egna verksamheten

Genomförande och kostnad

Kursen genomförs under perioden februari till november 2019 med fyra närträffar på Karlstads universitet omfattande två eller tre dagar vardera. Efter avslutad kurs erhålls kursintyg. För den som så önskar finns möjlighet att examineras för att erhålla högskolepoäng. Kursen examineras i form av hemtentamen och muntliga redovisningar.

Kurskostnaden är 18 200 SEK exkl. moms per deltagare.
För medlemmar i IFMA-nätverket är kurskostnaden 17 200 SEK exkl. moms per deltagare.

Obligatorisk litteratur samt för- och eftermiddagskaffe samt lunch vid heldagsträffar ingår i kurspriset. Utöver kurskostnaden tillkommer kostnad för ev. logi och resor. Kurskostnaden faktureras efter kursstart.

International Facility Management Association, IFMA

IFMA är det största internationella nätverket inom Facility Management och stödjer 24.000 medlemmar i 105 länder världen över. IFMA Sverige är den svenska avdelningen inom IFMA och har som mission att föra samman, stödja och utveckla Facility Management-branschen i Sverige. Under de senaste åren har IFMA Sverige vuxit med över 100 % och är idag med sina över 500 medlemmar det självklara branschnätverket för personer och organisationer inom Facility Management i Sverige.

Kontaktpersoner

Tips på andra uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildning - vad är det?

Uppdragsutbildningar vänder sig till yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren finansierar utbildningen och godkänner den anställdes deltagande i utbildningen.

Uppdrags AB är Karlstads universitets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet. Uppdrags AB förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdragen som genomförs av lärare på universitetet.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller epostadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Karlstads universitets uppdrags AB. 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.