2017-11-16 14:05Nyheter

Evenemangssäkerhet i fokus för populär uppdragsutbildning

null

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen och kanske vill tipsa kollegor om utbildningen.

Evenemangssäkerhet II är en uppdragsutbildning vid Karlstads universitet. Kursen ges för personal som arbetar med säkerhetsfrågor kopplade till evenemang inom offentlig sektor, myndigheter och företag. Kursen syftar till att ge dig kunskap i analys och problemförståelse kring säkerhetsfrågor inom evenemang av olika slag på både organisations- och individnivå.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal som arbetar med säkerhetsfrågor kopplade till evenemang inom offentlig sektor, myndigheter och företag. Det är rekommenderat att kursdeltagaren har genomgått, eller har motsvarande kunskaper som, Evenemangssäkerhet I.

Anmälan senast 15 december

Kursen kan ta emot 25 deltagare och har 12 lediga platser per den 16 november (när nyhetsbrevet skickas ut). 

För att anmäla dig till kursen måste du ha en anställning i ett företag eller organisation (ej enskild firma) där chefen godkänner ditt deltagande och vi skickar fakturan till företaget eller organisationen. Du kan tyvärr inte läsa utbildningen som privatperson.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få deltagare och kontaktar er omgående. Kursanmälan är bindande. Kurskostnaden faktureras i samband med kursstart.

Innehåll

Kursens syfte är att ge kunskap i analys och problemförståelse kring säkerhetsfrågor inom evenemang av olika slag på både organisations- och individnivå. Vidare omfattar kursen kunskap om de fysiologiska och psykologiska egenskaper som är gränssättande för människans sårbarhet vid yttre påkänningar beroende på ålder och kön. Inledningsvis behandlas risk och säkerhet som begrepp tillsammans med andra centrala begrepp såsom olycka och skada. Metoder för riskanalys gås igenom och görs till föremål för övningar. 


Målsättningen är att du efter avslutad kurs ska kunna

  • Redogöra översiktligt för säkerhetsprinciper inom evenemangssäkerhet
  • Redogöra översiktligt för hur mänskliga fysiologiska och psykologiska egenskaper sätter gränser för vilka yttre påkänningar människan tål utan att skadas allvarligt samt hur dessa varierar med ålder och kön.

  • Tillämpa principer och metoder inom säkerhetsorganisationen på evenemang samt krishantering och beredskap.
  • Utarbeta evenemangsrelaterade riskanalyser

Föreläsare

Finn Nilson är universitetslektor och programledare för Riskhantering i samhället på Karlstads universitet. Finn är docent i risk- och miljöstudier och är specialiserad på personskador och människans sårbarhet vid olyckor.

Petter Säterhed har arbetat med evenemangssäkerhet i 23 år som ansvarig för planering och operativ ledning och som rådgivare på till exempel Peace & Love, Vasaloppet, Skid-VM och Malmöfestivalen. Han arbetar idag som säkerhetskonsult på WSP och som universitetsadjunkt i risk och miljöstudier. Petter är huvudförfattare och redaktör för MSB:s Säkerhetsguide för evenemang.

Utbildningen togs ursprungligen fram genom EU-projektet CISKT (Creative Industries Safety Knowledge Transfer), som drevs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karlstads universitet, University of Tartu i Estland och University of Seinäjoki i Finland och Liveside AB. Organisationer som Rikspolisstyrelsen, Prehospitalt och Katastrofmedicinskt centrum, Kulturförvaltningen Stockholms stad, Göteborg&Co, Malmöfestivalen, Storsjöyran, Luger, Show Security, Tarantsec, Friends Arena och Stockholm Globe Arenas ingick i referensgruppen för utbildningen.

Genomförande

Kursen genomförs under perioden januari till augusti 2018. Kursen startar den 15 januari 2018 på Karlstads universitet och ytterligare två träffar ingår i kursen.

Kursen ges på kvartsfart vilket betyder att kursdeltagaren får räkna med cirka en halvdags kursarbete per vecka mellan träffarna för inläsning och hemuppgifter. Undervisningen vid de tre närträffarna, i början, mitten och slutet av kursen består av föreläsningar med praktisk applicering av säkerhetsteorier samt seminarier med redovisningar, opponentskap och diskussion.

Samtliga närträffar är betygsgrundande och därför obligatoriska. 

Kursupplägg och arbetsformer bygger på idén om ett problembaserat lärande och en deltagande pedagogik. Genom ett självständigt kunskapssökande, integrerat med praktisk applicering, inlämningsuppgifter och opponering på andras arbeten, ges studenterna tillfälle till träning i kritisk värdering och problemlösning.

 Efter avslutad kurs erhålls kursintyg. För den som så önskar finns möjlighet att examineras för att erhålla högskolepoäng.

Kurskostnad

Kursen kostar 15 200 SEK exkl. moms per deltagare. För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår i kurspriset.
Utöver kurskostnaden tillkommer kostnad för litteratur och ev. logi och resor.

Kontaktpersoner

  • Frågor om kursen: Finn Nilson, universitetslektor i Riskhantering vid Karlstads universitet
  • Frågor om anmälan: Anna Nilsson, 054-700 13 00, utbildningshandläggare, Karlstads universitets uppdrags AB

Andra uppdragsutbildningar inom risk och säkerhetsområdet:

Få senaste nytt snabbt i mobilen

Uppdragsutbildning - vad är det?

Uppdragsutbildningar vänder sig till yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren finansierar utbildningen och godkänner den anställdes deltagande i utbildningen.

Uppdrags AB är Karlstads universitets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet. Uppdrags AB förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdragen som genomförs av fakulteternas personal.

- Vi har både utbildningar som är öppna för deltagare från flera olika arbetsgivare och utbildningar som vi skräddarsyr utifrån vad arbetsgivaren önskar. Intresset för att få skräddarsydda lösningar är något som ökar rejält, säger Camilla Johannesson, vd för Uppdrags AB.

Kontakt med uppdragsutbildningens personal

Vill du komma i kontakt med uppdragsutbildningen för att diskutera utbildningar, kontakta uppdragskoordinator Nina Sundberg, Uppdrags AB vid Karlstads universitet, tel 0761-260 437, nina.sundberg@kau.se

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas vid behov, som mest fyra gånger per år. Mejla oss om du önskar avregistrera dig eller lägga till en ny prenumerant: uppdrag@kau.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.