2016-06-14 13:42Nyheter

Digitalisering för fossilfri mobilitet i Sverige

null

Sveriges mål att bli ett av världens första fossilfria länder kräver en genomgripande förändring av transportsektorn. Därför har forskningsstiftelsen Mistra valt att ge 40 miljoner kronor till forskningsprogrammet SAMS, ett konsortium som leds av KTH och VTI i nära samverkan med Stockholms stad, en stark företagsgrupp och flera forsknings- och samhällspartners, däribland Karlstads universitet.

Forskningsprogrammets tema är att utforska och vidareutveckla mobilitetstjänster som till exempel kan göra det mer attraktivt att resa utan egen bil och skapa ett effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur.

- Vi vill anpassa teknik, uppkoppling och ny mjukvara för mobilitetstjänster till användares verkliga behov. Vi är övertygade om att vi med detta kan skapa en bättre mobilitet för användare samtidigt som energi- och resursförbrukning samt utsläppsnivåer minskar rejält, säger Anna Kramers, forskare på avdelningen för Miljöstrategisk analys och Centre for Sustainable Communications (CESC) vid KTH.

Forskningsprogrammet kommer att testa teknik som ger möjlighet att kombinera kollektivtrafik och olika sorters mobilitetstjänster i digitala plattformar.

Företaget Ericsson har sedan länge samarbetat med KTH genom satsningar i CESC och ITRL, och båda är centrala komponenter i Mistras SAMS-satsning.

– Ericssons bidrag i detta program är digitaliseringens möjligheter för att nå FN:s hållbarhetsmål. Vi ser fram emot intensivt och kreativt arbete för att skapa innovationer och identifiera nya möjliga vägar till en hållbar framtid, säger Sara Mazur, forskningschef på Ericsson.

Programmets tvärvetenskapliga fokus på användargruppers perspektiv och förutsättningar i kombination med teknikperspektiv, institutionella dimensioner och hållbarhetsanalys gör det till en unik satsning även utifrån ett internationellt perspektiv. 

-Vid Karlstads universitet har vi god kunskap om användarperspektivet vid utveckling av nya tjänster. SAMS ger oss möjlighet att vidareutveckla metoder i samverkan med framförallt Malmö Stad för att fånga en upplevd tillgänglighet till olika aktiviteter med ett visst färdmedel. Vårt mål är att komplettera traditionella tillgänglighetsmätningar med beskrivningar av i vilken grad olika resenärer kan leva ett fullgott liv med valt eller anvisat färdmedel, säger Margareta Friman, föreståndare för VinnExcellence centret Samot och professor vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

– Digitalisering har hittills mest kopplats till tekniska frågeområden, men relativt lite arbete har lagts ned på att förstå de sociala, beteendemässiga och organisatoriska pusselbitarna som är avgörande för att få praktiskt genomslag och därigenom en verklig förändring, säger Karolina Isaksson, Forskningsledare på VTI.

Konsortiet består av följande parter: KTH, VTI, Stockholms stad, Ericsson, K2, Karlstads universitet, Lunds universitet, Trafikverket, Malmö stad, Botkyrka kommun, FRAC, Scania, Open Lab, Samtrafiken, Savantic och Transformator design.

Mer information finns på Mistras webb


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.