2016-10-19 09:00Nyheter

Digital, flexibel och hållbar?

null

Ann Bergman, arbetsvetenskap på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, Kristina Palm, Karolinska Institutet (projektledare) och Calle Rosengren, Lunds universitet har beviljats 4,7 miljoner kronor från AFA Försäkring för att studera det digitaliserade arbetslivet.

I projektet ”Vägar till ett digitalt hållbart arbetsliv” kommer forskarna att studera det digitaliserade arbetslivets utmaningar och möjligheter för ledning och anställda. Projektet, där Kristina Palm, Karolinska Institutet är projektledare, drar igång i januari 2017. Det ingår i AFA Försäkrings FoU-program för forskning om ett hållbart arbetsliv, som omfattar totalt 30 miljoner kronor i tre år.

- Att kunna jobba med mobil, platta, dator, uppkopplad och tillgänglig oberoende av tid och rum har i allra högsta grad påverkat hur vi organiserar vårt arbetsliv idag. Otydliga gränser har både positiva och negativa konsekvenser för arbetsmiljö och för hur relationen mellan arbetslivet och övriga livet ser ut, menar Ann Bergman.

Under tre år kommer forskarna att studera två olika företag. Både personer som jobbar inom företagen och familjemedlemmar kommer att få föra loggböcker under en arbetsvecka. Hur blandas arbetsliv och privatliv? Forskarna kommer även att undersöka hur chefer och personalfunktioner arbetar med frågor som rör det digitala arbetslivet i relation till hållbarhet.

Syftet med projektet är att bygga ny kunskap kring hur och i vilka situationer som stress och konflikter mellan arbetsliv och privatliv uppstår och hur detta kan hanteras.

- Vi tror att forskningsresultaten kan bli grund för riktlinjer och guider, som kan vara till hjälp för såväl medarbetare som chefer och HR-avdelningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vårt projekt kan komma till praktiskt nytta i olika typer av verksamheter, där det oreglerade arbetet och problematiken kring tillgänglighet är en utmaning, säger Ann Bergman.

För mer information kontakta: Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, ann.bergman@kau.se, tel: 054-700 15 24 eller 073-460 6559


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.