2016-11-21 07:30Nyheter

De får stipendier för fältstudier i utvecklingsländer

null

På Karlstads universitet får fyra studenter stipendier för fältstudier i utvecklingsländer vårterminen 2017, så kallade Minor Fields Studies. Studenterna får varsitt stipendium på 27 000 kronor.

Bränslepellets av främmande arter i Zambia
Simon Andersson studerar till civilingenjör inom energi- och miljöteknik. Han ska producera bränslepellets av alternativa råmaterial i Zambia, där pellets av furu och eukalyptus redan finns. Simon ska tillsammans med ett företag på plats göra pellets av växtarter som inte växer naturligt i landet. Dessa förstör marken för lantbrukare och nationalparker men ingen tar bort växterna eftersom man inte får betalt för det.

- För familjernas del måste det vara ekonomiskt försvarbart att köpa pellets. Annars fortsätter man göra som idag, att framförallt kvinnor och barn plockar pinnar att elda med, säger Simon Andersson. Cirka 90 procent av de zambiska hushållen använder i dagsläget kol och ved vid matlagning och uppvärmning. Det gör att framförallt kvinnor och barn som vistas mycket i hemmen drabbas av hjärt- och lungsjukdomar. Därför behövs alternativa och renare energikällor för uppvärmning.

Småskalig vattenrening i Ghana
Linn Andersson och Linda Hummehielm, studenter på Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik, får varsitt stipendium för att rena vatten med hjälp av sandfilter i Ghana. Linn Andersson ska undersöka hur rent vattnet blir efter att det har gått igenom sandfiltret och Linda Hummerhielm kommer att studera hur biofilmen i filtret växer. Det rör sig om småskalig vattenrening, för en familj.

- Metoden används i till exempel Kambodja så vi vill prova hur den fungerar i Ghana med de förhållanden som råder där, med det vattnets fysikaliska och kemiska egenskaper, säger Linn Andersson. Principen är densamma som används för att rena vatten även i Sverige, men här handlar det om att testa i mindre skala och under helt andra förhållanden.

- Om vi lyckas rena vattnet bättre skulle fler människor troligtvis överleva och slippa sjukdomar som diarré och uttorkning. Rent vatten är en grundförutsättning för människors hälsa och kan i förlängningen förhindra sjukdomar och rädda liv säger Linda Hummerhielm.

På plats i Ghana har de kontakt med ett universitet som de hoppas tar metoden vidare efter att studien slutförts.

Alternativ musikutbildning i Sydafrika
Anki Yafele, student på Kulturvetarprogrammet, ska undersöka en organisation i Sydafrika som erbjuder alternativ musikutbildning för ungdomar i marginaliserade områden. Ett problem i många kåkstäder i Sydafrika är att skolorna inte erbjuder några kreativa eller skapande ämnen och att kulturskolor inte finns på samma sätt som i Sverige. Det vill organisationen Arkwork for Art NPS ändra på genom musikprojektet AMP!, Access Music Project, som erbjuder talangfulla ungdomar i Grahamstown en gedigen musikutbildning.

- Organisationen vill ge fler ungdomar chansen att utbilda sig inom kultur och höja medvetenheten bland till exempel politiker om att utbilda ungdomar i musik och kreativa ämnen. Jag ska undersöka hur organisationen jobbar och når sina mål samt träffa ungdomar som går musikprogrammet.

Mer information
Simon Andersson, student på programmet Civilingenjör: Energi- och miljöteknik, telefon 076-209 50 45

Linn Andersson, student på Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik, telefon 076-413 53 77

Linda Hummehielm, student på Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik, telefon 076-262 49 19

Anki Yafele, student på Kulturvetarprogrammet, telefon, 070-36 20 265


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.