2018-09-18 15:00Nyheter

Dags för anmälan till vårens kurser för personal inom förskolan och skolan

null

Karlstads universitet genomför och medverkar i olika uppdragsutbildningar för personal inom skola och förskola. I det här nyhetsbrevet samlar vi aktuella utbildningar som vi nu tar emot anmälningar till. Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen och kanske vill tipsa kollegor om utbildningarna.

Kommunförlagda förskolekurser 2019

På uppdrag av Skolverket erbjuder Karlstads universitet kurser som anordnas i kommunen och på det sättet tydligare kan kopplas direkt till de lokala behoven. Huvudmannen kontaktar vår uppdragskoordinator och i samråd kommer vi överens om startdatum, studiefart (kan vara kvartsfart eller åttondelsfart) och antal deltagare för kursen. 

Kontaktperson: uppdragskoordinator Pia Sundgren Storm, 0724-547 760

Karlstads universitet erbjuder följande kurser:

Lärarlyftet våren 2019

Anmälan till vårens Lärarlyftet pågår till 15 oktober. Karlstads universitet erbjuder följande kurser:

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk

På uppdrag av Skolverket erbjuder Karlstads universitet Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6 eller åk 7-9, 7.5 hp. Kurserna ger dig en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag. Du utvecklar din undervisning och stärker flerspråkiga och nyanlända elever. Kurserna är öppna för alla lärare, oavsett i vilket ämne du undervisar.

Kurserna kan även vara intressanta för dig som funderar på att skaffa behörighet i svenska som andraspråk men inte har möjlighet att just nu läsa in de högskolepoäng som behövs. De leder inte till behörighet med du kan påbörja din väg mot behörighet. Efter avslutade studier kan du läsa vidare och bli behörig i svenska som andraspråk.

Anmälan till kurserna pågår till 15 oktober.

Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning 7.5 hp

Karlstads universitet ger kursen på uppdrag av Skolverket som står för kurskostnaden. Karlstads universitet får erbjuda 90 platser för våren 2019. Inför våren 2019 finns ett fåtal platser kvar till Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning 7,5 hp

Som huvudman kan du beställa kursen som så kallad kommunförlagd kurs. Flera huvudmän i en region och/eller ansvariga för fristående skolor kan också gå ihop för att beställa en regionförlagd kurs.Huvudmän som har matematik- och tekniklärare som undervisar i grundskolans åk 7–9 eller i matematik på gymnasiet, kan låta dessa grupper samläsa det generella innehållet. Gruppen delas endast vid de ämnesdidaktiska momenten. Beställaren och lärosätet kommer överens om datum, tid och plats för de fysiska träffarna så att det passar båda parter. Som huvudman står du för lokaler och eventuella kostnader för förtäring, resor och vikarier.

Du som är huvudman kontakter vår uppdragskoordinator och du som är lärare kontaktar din skolhuvudman som i sin tur kontaktar vår uppdragskoordinator för en dialog om upplägg för kommun- eller regionförlagd kurs.

Kontaktperson: uppdragskoordinator Pia Sundgren Storm, 0724-547 760

Bedömning av nationella prov i engelska

Karlstads universitet samarbetar med Lunds universitet i ett forskningsprojekt som fokuserar på lärande och kommunikation i klassrum som präglas av språklig mångfald. Vi kan efter önskemål skräddarsy hel- eller halvdagars workshops i bedömningsträning av muntliga prov inför nationella prov i engelska och även bedömningsträning i uppsatsskrivning i årskurs 6 och 9.

Akademin för kulturskolor

I augusti startade Karlstads universitet Akademin för kulturskolor som är en paketering av uppdragsutbildningar för landets musik- och kulturskolor. Kurserna vänder sig till chefer och pedagoger. Under läsåret 2018/2019 genomförs kursen Gruppundervisning för piano och vi planerar nu för fler kurser inför hösten 2019. 

Läs mer om Akademin för kulturskolor och kontakta oss gärna för en dialog om vad du/ni skulle önska er för kurser.

Fler uppdragsutbildningar för personal inom förskola och skola

Uppdragsutbildningar för rektorer och skolledare

Kontakt med uppdragsutbildningen

Vill diskutera uppdragsutbildningar för skola och förskola kontaktar du Pia Sundgren Storm, uppdragskoordinator hos Uppdrags AB vid Karlstads universitet, tel 0724-547 760, pia.sundgren-storm@kau.se

Uppdragsutbildningar vänder sig till yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren finansierar utbildningen och godkänner den anställdes deltagande i utbildningen.

Uppdrags AB är Karlstads universitets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet. Uppdrags AB förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdragen som genomförs av fakulteternas personal. Även uthyrning och användande av utrustning och labbmiljöer ingår i verksamheten. Bolaget förmedlar ett hundratal uppdrag per år vilket bidrar till universitetets externa finansiering med cirka 50 MSEK.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller epostadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Karlstads universitets uppdrags AB.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.