2017-12-14 13:20Nyheter

CTF sätter fokus på ekosystems betydelse inom hälso- och sjukvården

null

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, sätter fokus på tjänsteinnovation i vården. Tillsammans med RISE Service Labs arrangerades ett event den 23 november i Stockholm med deltagare från bland andra Vinnova, Karolinska universitetssjukhuset och SKL.

– Vårt event handlade om att fokusera på utmaningar i dagens samhälle när det gäller att ta fram komplexa tjänster. Vi vill sätta fokus på ekosystemets roll som innebär att en mängd olika aktörer samverkar kring en komplex fråga - i detta fall preventiv vård, säger Per Kristensson, professor och föreståndare vid CTF.

De 30 platserna fylldes snabbt till eventet, som gick under rubriken ”Do Service Innovation in Ecosystems”, och som CTF och RISE Service Labs arrangerade i samarbete med Norrsken Foundation i Stockholm. Deltagarna nätverkade, delade erfarenheter och diskuterade kring gemensamma frågeställningar utifrån ett ekosystemtänk.

Vad menas med ekosystem?
Per Kristensson använder en metafor för att förklara:

– Tänk att du ska ha fest: du ska fixa inbjudan, mat, städning, aktiviteter och så vidare – många aspekter som tillsammans gör en bra fest. Översätt detta till preventiv vård. Många aktörer måste samverka för att det ska bli bra: landsting, sjukvårdspersonal, IT-företag, läkemedelsbolag och många fler.

– Det smala fokus man nu har är som att bara tänka på servettvikningen när man planerar en fest. Det är tyvärr ofta så som samhället fungerar när det tar sig an komplexa och viktiga utmaningar. En satsning på vård kan innebära att en klinikchef vill göra sin egen personal mer skicklig. Detta är inte oviktigt men vi menar att man istället behöver ett helikopterperspektiv på hela systemet och att detta kan ha en mycket större effekt.

Internationell expert talade
– Ofta förstår man inte problemet innan man börjar arbeta med att lösa det, sa Zayna Khayat från innovationscentret Mars Discovery District i Toronto, Kanada, som sedan många år jobbar utifrån ekosystemstänkandet.

Hon var en av föreläsarna i programmet där också Johan Sellström från CareChain AB och Erik Fernholm från 29k medverkade.

Gemensam satsning
– Genom denna dag tar CTF och RISE ett nytt grepp tillsammans. Vi är unika i Sverige och har en ledande roll inom tjänsteinnovation och tjänsteforskning och vi vill vara med och driva utvecklingen framåt för att skapa en bättre hälso- och sjukvård, säger Per Kristensson som var nöjd med den breda uppslutningen på eventet.

Se en film om eventet här.

För mer information
Kontakta Per Kristensson, CTF, per.kristensson@kau.se, 070 974 08 60


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.