2020-12-01 09:00Nyheter

CTF Nyhetsbrev nr 6, 2020

Turkosplatta med gul sol och text Nyhetsbrev nr 6, 2020, från CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, är ett av världens främsta inom tjänsteforskning. Vi bedriver forskning i nära samarbete med näringsliv, offentliga organisationer, universitet och forskningscenter i hela världen. Vårt nyhetsbrev håller dig uppdaterad om vår forskning och utveckling.

CTF:S FÖRESTÅNDARE: GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
Jul- och nyårshelgen närmar sig och vi lägger snart ett innehållsrikt och utmanande år bakom oss. Läs mer.

FORSKARNA: PLANERA FÖR ETT MINDRE JULBORD OCH MINIMERA MATSVINNET
Under jul- och nyårshelgen slängs rekordmycket mat, vilket är dåligt både för plånboken och miljön. Med relativt enkla medel går det att minska svinnet. Här tipsar forskarna om hur. Läs mer.

RESVANOR OCH VIKTIGA HÄNDELSER I LIVET FOKUS FÖR NY STUDIE
Är bostadsbyte, nytt jobb eller föräldraskap ett fönster för förändrade resvanor? Forskare ska undersöka hur viktiga händelser i livet påverkar människors resvanor för att få mer kunskap om vad som motiverar människor till ett långsiktigt hållbart resande. Läs mer.

ALEXANDRE SUKHOV FÅR WALLANDERSTIPENDIUM
Alexandre Sukhov får Wallanderstipendiet på 1 725 000 kronor för sin doktorsavhandling "The human side of idea screening" som handlar om idéutveckling och utvärderingsprocesser vid innovationsarbete. Läs mer.

BO EDVARDSSON HÖGT PÅ PRESTIGEFYLLD LISTA FRÅN STANFORD UNIVERSITY
Listan rankar två procent av världens mest framstående forskare. Bo Edvardsson, hamnar på en imponerande plats 32 i kategorin marketing. Läs mer.

FOLKBOKFÖRNINGSFELET – EN SAMHÄLLSUTMANING MED OKLAR ADRESS
Under tre och ett halvt års tid har forskare vid CTF studerat förnyelsen av den svenska folkbokföringen. En ny rapport ger en inblick i det pågående utvecklingsarbetet. Läs mer.

ÖKAD PSYKISK HÄLSA UNDER PANDEMIN MED HJÄLP AV HÄLSOFRÄMJANDE SATSNINGAR
Interventioner ökar chanserna att lyckas förändra men också bibehålla ett nytt beteende i längden. Det visar en nyligen publicerad studie från CTF. Läs mer.

VIKTIGT MED VÄL GENOMTÄNKTA FYSISKA MÖTESPLATSER UNDER PANDEMIN
För att kunna hantera trängsel i butiker och andra fysiska mötesplatser är det viktigt att förstå vad som lockar människor dit och förbereda sin verksamhet utifrån det.  Läs mer.

MUSIKBRANSCHEN: UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR I PANDEMINS SPÅR
Pandemin har skakat om många branscher rejält, bland dessa musikbranschen. För att hantera situationen behövs mer stöd men också en förändrad syn på populärmusikens roll som kulturform, visar en pågående studie. Läs mer.

NY ARTIKEL OM IDÉUTVÄRDERING VID INNOVATIONSARBETE
Organisationer använder idéscreening för att välja vilka idéer som ska utvecklas till innovationsprojekt. Frågan är hur avgör experter om en idé är bra?  Läs mer.

”KLISTERLAPPAR ÄNDRAR INTE FOLKS SMITTSAMMA BETEENDE
Per Kristensson, under den rubriken skrev du tillsammans med tre kollegor på DN Debatt apropå smittspridning. Vad menar ni med detta? Läs mer. 

PUBLIKATIONER
Ett urval av våra senaste publikationer, samtliga publikationer finns på: ctf.kau.se.

  • Sukhov, A., Sihvonen, A., Netz, J., Magnusson, P. & Olsson, L.E. (2020). How experts screen ideas: The complex interplay of intuition, analysis and sensemaking. Journal of Product Innovation Management. Accepted Author Manuscript. https://doi.org/10.1111/jpim.12559
  • Olsson, L. E., Friman, M., Lättman, K., & Fujii, S. (2020). Travel and Life Satisfaction - From Gen Z to the Silent Generation. Journal of Transport and Health, Vol. 18, 100894. https://doi.org/10.1016/j.jth.2020.100894
  • Yuichiro, K., Ryo, T., Friman, M., Olsson, L. E., Lättman, K., & Fujii, S. (2020). Time Series Analysis of the Causal Effects among Perceived Quality, Satisfaction, Loyalty and Frequency of Public Transportation Use. Frontiers Built Environment.  https://doi.org/10.3389/fbuil.2020.00137
  • Friman, M. Lättman, K., & Olsson, L. E. (2020). Carpoolers´ perceived accessibility of carpooling. Sustainability, Vol. 12, (21), https://doi.org/10.3390/su12218976
  • Vink, J., Koskela-Huotari, K., Tronvoll, B., Edvardsson, B. & Wetter-Edman, K. (2020). Service Ecosystem Design: Propositions, Process Model, and Future Research Agenda. Journal of Service Researchdoi.org/10.1177%2F1094670520952537.

Du finns på sändlistan för CTF:s nyhetsbrev. Syftet med sändlistan är endast för utskick av CTF:s nyhetsbrev. Önskar du inte fler nyhetsbrev avregistrerar du dig här: kau.se/ctf/nyhetsbrevOm Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Linda Fridberg
Kommunikatör för Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap