2024-05-24 13:30Nyheter

Boka höstens kompetensutveckling!

Nyhetsbrev om uppdragsutbildning

Karlstads universitet genomför och medverkar i olika uppdragsutbildningar för personal inom näringslivet, offentlig förvaltning, vård och omsorg. I nyhetsbrevet samlar vi aktuella utbildningar.

Treffekt® - kompetensutveckling med effekt

Kunskap har bara ett värde om den används. Vårt varumärke Treffekt® innebär att vi är tre parter; Karlstads universitetet, du som deltagare och du som chef/organisation som tillsammans skapar förutsättningar för att kunskapen från utbildningen kan användas och ge avtryck i er verksamhet. I Treffekt® utgår vi från de faktorer som forskningen visar är de viktigaste för ”transfer of learning” d.v.s hur kunskap från en utbildning omsätts i praktiken.

Vd Camilla Johannesson och symbolen för varumärket Treffekt®


Kurser inom personal- och verksamhetsutveckling


Kurser inom omvårdnad


Kurser om hjälpmedel inom vården

Christina Fjaeraa Alfredsson, lärare


Kurser inom socialt arbetet och psykisk hälsa


Kurser inom olycksutredning, risk- och säkerhetsområdet

Kursledare Erik Persson Pavlovic


Kurser inom informationshantering


Uppdragskoordinatorer

Offentlig förvaltning, vård och omsorg

Nina Sundberg, tel. 076-126 04 37
nina.sundberg@kau.se

Näringsliv och organisationer

Camilla Johannesson, tel. 070-253 13 00
camilla.johannesson@kau.se


Vi önskar dig en fin sommar! 

Varmt välkommen att kompetensutveckla dig hos oss på Karlstads universitet!

Medarbetarna hos uppdragsutbildningen vid Karlstads universitet


Det är uppdragsutbildning

Uppdragsutbildningar är kompetensutveckling för yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren finansierar utbildningen och godkänner den anställdes deltagande i utbildningen.

Karlstads universitets uppdrags AB är Karlstads universitets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet. Vi förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdragen som genomförs av fakulteternas personal. Även uthyrning och användande av utrustning och labbmiljöer ingår i verksamheten. Under ett år blir det ett hundratal uppdrag vilket bidrar till universitetets externa finansiering med cirka 60 MSEK.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller epostadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Karlstads universitets uppdrags AB.Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 17 300 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Camilla Johannesson
VD, Uppdragskoordinator
Camilla Johannesson
Vd, uppdragskoordinator för näringsliv och organisationer
Nina Sundberg
Uppdragskoordinator
Nina Sundberg
Uppdragskoordinator för offentlig förvaltning, vård och omsorg