2017-12-08 08:11Nyheter

Blanda och ge: hur företag kan bli bättre på att bedöma nya idéer

null

Med rätt mix av kompetenser blir intuition mindre av ett mysterium - och nya idéer kan bedömas mer rättvist. I en ny avhandling har Johan Netz, doktor i företagsekonomi, undersökt hur nya idéer bedöms i en screening-process.

Johan Netz, doktor i företagsekonomi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har i sin avhandling tittat närmare på hur intuition och rationella bedömningar väger in när grupper inom en organisation bedömer nya idéer. Idéerna kan handla om nya produkter eller tjänster, nya arbetssätt, eller annat som inverkar på den dagliga verksamheten.

När en grupp använder sig av så kallade intuitiva förhållningssätt för att bedöma idéer, visar Johans forskning på att gruppens omdöme primärt baseras på fem kriterier: originalitet, användarvärde, producerbarhet, strategisk matchning med organisationens resurser och mål, samt lönsamhet. Kriteriet som väger tyngst är användarvärde vilket pekar på att företag och organisationer bör utgå från ett tjänsteperspektiv vid bedömningen. Utgångspunkten för bedömningen bör således, initialt, ligga på att förstå användaren av den tänkta innovationen, snarare än att fokusera på ekonomiska aspekter så som lönsamhet eller kostnadsbesparing.

Balanserade grupper bedömer bättre
I sin avhandling visar Johan också att en alltför ensidig mix av människor kan inverka negativt på idébedömningen.

– En grupp med alltför tekniskt perspektiv tenderar att vara mer pessimistisk i sina bedömningar, säger han. De som i sitt arbete är mer kundnära har, kanske föga förvånande, också ett starkare användarfokus och är mer positiva till nya uppslag, medan de som jobbar långt från kunderna i en organisation oftare är negativa och håller tillbaka nya idéer. Det här har stor betydelse för vilken metod som används för att generera nya idéer. Med fel mix av människor kan idéer dö redan i skisstadiet, medan en balanserad grupp kan lyfta upp idéer eftersom det då finns en bredare bas av erfarenheter att jämföra den nya idén med.

Intuition inte så mystiskt
Intuition har en näst intill mystisk klang, men i själva verket antyder resultaten i studien något annat.

– Intuition är summan av våra kunskaper, säger han. Vi kan prata om det som något svävande och mystiskt, men det klassiska eureka-ögonblicket bygger på kunskaper och erfarenheter.

Johan Netz menar att de här mekanismerna är applicerbara på många olika områden i samhället, inte bara i företag och affärer. Det viktiga är att själv vara medveten om varifrån ens kunskaper och erfarenheter kommer ifrån och att en påverkas av många olika faktorer. Om den medvetenheten finns i en grupp, är chanserna bättre för att nya idéer får komma upp till ytan. Det kan också leda till att det fattas bättre beslut.

– Jag råder ledare i organisationer som står inför en idéscreening att tänka på ett fotbollslag. När ett fotbollslag skapas, är det viktigt att ha rätt mix av spelartyper, för alla kan inte vara den som skjuter bollen i mål. Det behövs målvakter, försvarare, mittfältare och anfallare. Det är samma sak med ett team som ska bedöma idéer och innovationer. Ju bättre mix, desto bättre process och bättre beslut.

Johan Netz disputerade den 26 oktober vid Karlstads universitet med avhandlingen "First things first - think before you decide".

För mer information
Kontakta Johan Netz, doktor i företagekonomi, johan.netz@kau.se.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.