2016-10-24 10:16Nyheter

Barn till arbetslösa högutbildade hoppar ofta av gymnasiet

null

Ungdomar som växer upp med högskoleutbildade föräldrar som får försörjningsstöd riskerar att inte slutföra gymnasiet. Likaså stiger gymnasieavhoppen när det finns exempel i omgivningen på att utbildning inte lönar sig. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet och Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Idén till studien fick Torun Österberg, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet, efter ett samtal med en taxichaufför som invandrade till Sverige för flera år sedan och i sitt hemland hade arbetat som ingenjör. Han uttryckte sin frustration över diskrimineringen han upplevt på den svenska arbetsmarknaden och hade låga förhoppningar om att utbildning skulle löna sig för hans barn i framtiden.

– Jag ville se om det gick att kvantitativt mäta det han gav uttryck för. Och det visade sig att han hade rätt. Skyddseffekten av att ha högskoleutbildade föräldrar försvinner om det saknas goda exempel i hemmet eller i grannskapet på att utbildning ger jobb, säger Torun Österberg.

Har följt drygt 30 000 16-åringar
Med hjälp av statistik har Torun Österberg och Björn Gustafsson vid Göteborgs universitet samt Katarina Katz från Handelshögskolan vid Karlstads universitet, följt alla 16-åringar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Undersökningen omfattar åren 2001−2006 och totalt ingick 30 514 ungdomar.

Risken för gymnasieavhopp steg markant i områden där det bodde många högutbildade som inte kommit in på arbetsmarknaden. Studien har tagit reda på vilka faktorer som kan tänkas bidra till gymnasieavhopp, förutom de som redan är kända, som till exempel skolans kvalitet eller lågutbildade föräldrar. Många aspekter har undersökts, till exempel hur många ungdomar i storstadsregionerna som inte gick ut gymnasiet samt andelen gymnasieavhopp i ett område i förhållande till andelen arbetslösa högskoleutbildade.

Av samtliga unga födda 1985 som växte upp i storstadsregionerna var 25 procent barn till invandrade föräldrar. Detta menar forskarna är en naturlig följd av den ökade invandringen som skett de senaste decennierna och det faktum att majoriteten av invandrare bor i storstäderna.

Drabbar individen och samhället
Studien visar att få högutbildade födda i Sverige fick försörjningsstöd. Däremot hade 39 procent av invandrade med utländsk högskoleutbildning försörjningsstöd. Barnen som bodde i samma grannskap som dessa vuxna visade sig i hög utsträckning hoppa av gymnasiet. 17 procent av pojkarna och 14 procent av flickorna hade vid 21 års ålder inte slutfört sina gymnasiestudier. Bland unga män från Nordafrika och Mellanöstern var andelen ännu högre, drygt 40 procent.

- Om du inte får signaler från vare sig din familj eller din omgivning att utbildning är värd mödan, riskerar detta att få negativa konsekvenser. Det drabbar inte enbart individen utan också samhället i stort, säger Torun Österberg.

Även om mer och bättre resurser till skolan är viktiga är en av forskarnas slutsatser att detta inte är tillräckligt för att få alla unga att gå ut gymnasiet. Ökade resurser måste kombineras med effektiva arbetsmarknadsåtgärder, riktade till de arbetslösa vuxna som finns i de ungas närhet och vars erfarenheter påverkar ungas tilltro till att utbildning gör en skillnad. Studievägledningen har en mycket viktig roll idag vad gäller att förmedla kunskap om att längre utbildning i genomsnitt trots allt leder till en bättre arbetsmarknadssituation.

Forskningsartikeln “Why do some young adults not graduate from upper-secondary school? On the importance of signals of labour market failure” är publicerad i Scandinavian Journal of Educational Research


Artikeln baseras på ett pressmeddelande från Göteborgs universitet

För mer information kontakta:

Katarina Katz, lektor i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Karlstads universitet, Katarina.katz@kau.se, telefon 0734- 42 40 36

Torun Österberg, docent i socialt arbete, Göteborgs universitet, torun.osterberg@socwork.gu.se, telefon 0705-952624, 031-786 1841

Björn Gustafsson, professor i socialt arbete, Göteborgs universitet, bjorn.gustafsson@socwork.gu.se, telefon 031-29 80 66, 031-786 1890


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.