2014-11-12 08:00Nyheter

Barn och ungas resor till och från skolan

null

Skolskjuts är för många barn och unga en förutsättning för att de ska kunna delta i skolans verksamhet. Forskning visar att hur de färdas till och från skolan har betydelse för deras välmående och påverkar deras studieresultat. Om detta pratade Jessica Westman, psykologidoktorand vid Samot, tidigare i veckan på årets skolskjutskonferens i Stockholm.

Jessica Westman berättade om en nationellt uppmärksammad studie som bedrivs vid Samot, The Service and Market Oriented Transport Research Group vid Karlstads universitet, som handlar om hur barn upplever och påverkas av sina resor till och från skolan. I studien ingår nästa 400 barn i årskurs 4, 6 och 8 från värmländska skolor.

- Vår forskning visar att barn och deras prestation i skolan påverkas av hur de färdas till skolan. Vi ser till exempel att barns restid spelar roll för deras prestation i skolan. Och de barn som är aktiva under resan, till exempel pratar med andra, blir också piggare, nöjdare och presterar bättre i skolan. Allra bäst är det att låta barnen cykla, gå eller åka skolskjuts till skolan, berättade Jessica Westman, som uppmanar politiker och beslutsfattare att ta nästa generations resenärer på allvar.

Konferensen arrangeras sedan tre år tillbaka årligen av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Årets konferens handlade om barn och unga som reser med skolskjuts och behandlade bland annat frågor om växelvis boende och barns förutsättningar för att vistas i trafiken. Bland deltagarna fanns handläggare, politiker, tjänstemän och experter inom området.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.