2019-11-12 08:38Nyheter

Åtta forskare med på topp 100-lista

Åtta forskare från Karlstads universitet finns med på listan över de 100 mest citerade forskarna enligt nyhetsmagasinet Fokus. Listan visar de forskare i Sverige som citerats flitigast i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Forskarna rankas utifrån hur mycket de citerats och det finns en topp 100-lista per område.

- Jag tycker det är kul och imponerande att vi har framgångsrika forskare inom i stort sett alla områden, säger Johan Sterte, rektor för Karlstads universitet. Välrenommerade forskare är inspirerande för universitetet och viktigt för studenterna som får tillgång till deras kunskaper i utbildningarna.

Följande forskare från Karlstads universitet finns med på en 100-topp lista:

Humanoria
Åke Bergvall, professor i engelska (plats 28)

Samhällsvetenskap
Per Skålén, professor i företagsekonomi (plats 70)
Lillemor Lindwall, professor i omvårdnad (plats 75)
Margareta Friman, professor i psykologi (plats 88)
Peter Magnusson, professor i företagsekonomi (plats 98)

Psykologi & pedagogik
Niklas Gericke, professor i biologi (plats 56)
Birgitta Bisholt, docent i omvårdnad (plats 72)

Miljövetenskap & grön biologi
Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap (plats 49)

Rankningen utgår från en sammanräkning av alla publikationer och citeringar från närmare 20 000 internationella, vetenskapliga tidskrifter mellan 2012 och 2015, men med citeringar räknade fram till och med året 2017. Dessa finns samlade in den internationella databasen Web of science. Artiklarna genererar poäng utifrån hur "starka" artiklarna är, det vill säga hur de används av forskare i internationella tidskrifter, och det är inte bara tillfällig popularitet som räknas; artiklar som citeras många gånger över perioden ger fler poäng.

Läs mer på Fokus.se

Rättelse: Nio forskare från Karlstads universitet finns med på den publicerade listan men denna siffra är felaktig och Fokus beklagar detta. Rätt antal är åtta.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.