2021-03-31 07:00Nyheter

Anmälningsdags till höstens kurser för personal inom förskolan och skolan

Porträtt på ett barn.

Karlstads universitet genomför och medverkar i olika uppdragsutbildningar för personal inom förskola, skola och vuxenutbildning. I nyhetsbrevet samlar vi aktuella utbildningar. Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen och kanske vill tipsa kollegor om utbildningarna.

Att leda och stödja nätverk för vuxenutbildningen med fokus på systematiskt kvalitetsarbete och nyanlända och flerspråkiga elever 

Anmälan sker till Skolverket som också sköter urvalet av nätverkskonstellationer. Nätverken bildas utifrån två grunder - antingen befintliga regionala nätverk eller kommunstorlek.

Målgrupp: skolchefer, skolledare, utvecklingsledare eller motsvarande.

Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers...

Karlstads universitet erbjuder inriktningar för två olika målgrupper och 
anmälan pågår till 30 augusti via kursernas webbsidor:

Handleda vidare - läslyftet i förskolan

Anmälan pågår 20 april till 20 maj via Skolverkets webb.

Introduktion - programmering i textbaserad miljö, 5 hp

Anmälan pågår till 1 juni via kursens webbsida.

Målgrupp:

 • Matematiklärare i grundskolans årskurs 7-9 och specialskolans årskurs 8-10, kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
 • Tekniklärare i grundskolans årskurs 7-9 och specialskolans årskurs 8-10

Kursen är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer i mån av plats.

Läs mer och anmäl dig på kursens webbsida: 

Introduktion - programmering i visuell miljö, 5 hp

Anmälan pågår till 1 juni via kursens webbsida.

Målgrupp:

  • Tekniklärare i grundskolans årskurs 4-9 och specialskolans årskurs 5-10
  • Lärare i grundskolans årskurs 4-6 och specialskolans årskurs 5-7, grundsärskolans årskurs 4-9, kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå
  • Matematiklärare i grundskolans årskurs 7-9 och specialskolans årskurs 8-10

Läs mer och anmäl dig på kursens webbsida: 

Interkultur i skola och undervisning 

Kursen planeras att starta under hösten 2021. Redan nu kan du göra en intresseanmälan via kursens webbsida.

Målgrupp: all personal i skolan.

Interkulturellt perspektiv i studie- och yrkesvägledning

Redan nu kan du göra en intresseanmälan till kursen via kursens webbsida.
Anmälan startar under våren via Skolverket.

Målgrupp: verksamma studie- och yrkesvägledare inom samtliga skolformer.

Lärarlyftet hösten 2021 

Anmälan pågår till den 15 april och görs via antagning.se

Målgrupp: Anställd lärare som har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.  

Läs mer på kursernas webbsidor: 

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp

Anmälan pågår 15 april till 15 maj och görs via antagning.se.
Kursen genomförs under perioden augusti 2021 till juni 2022.

Kursen vänder sig till dig som har förskollärarexamen enligt bilaga 2 i högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet, som är anställd för undervisning i förskoleklass.  

Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod, 7.5 hp

Anmälan pågår 15 april till 15 maj via Skolverkets webb.
Karlstads universitet erbjuder en ny mentorsutbildning för nyexaminerade lärare. 

Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 90 hp 

Anmälan pågår till den 15 april och görs via antagning.se

Målgrupp för speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet är:

 • lärare eller förskollärare som har sådan grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att undervisa i grundsärskolan, gymnasiesärskolan samt särskild undervisning för vuxna,
 • lärare som har sådan grundläggande lärarexamen som krävs för behörighet att undervisa som lärare i specialskolan,
 • lärare eller förskollärare som har sådan grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att som speciallärare få bedriva undervisning som avser särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan samt motsvarande skolformer enligt behörighetsförordningen och som dessutom är,
 • anställda inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet.

Läs mer på kursens webbsida: 

Utvecklingsprogram för skolutvecklare

Utvecklingsprogrammet för skolutvecklare är en ny satsning vid Karlstads universitet. Programmet innehåller tre fristående fördjupningskurser om vardera 5 hp.

Kontakt med uppdragsutbildningen

Vill diskutera uppdragsutbildningar inom förskola och skola kontaktar du Pia Sundgren Storm, uppdragskoordinator hos uppdragsutbildningen vid Karlstads universitet, tel 0724-547 760, pia.sundgren-storm@kau.se

Uppdragsutbildningar vänder sig till yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren/Skolverket finansierar utbildningen och godkänner den antälldes deltagande i utbildningen.

Karlstads universitets uppdrags AB är Karlstads universitets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet. Uppdrags AB förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdragen som genomförs av fakulteternas personal. Även uthyrning och användande av utrustning och labbmiljöer ingår i verksamheten. Bolaget förmedelar ett hundratal uppdrag per år vilket bidrar till universitetets externa finansiering med cirka 50 MSEK.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller epostadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Karlstads universitets uppdrags AB.

 Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator för uppdragsutbildningar inom förskola och skola