2021-04-12 12:00Nyheter

Aktuella kurser inom Utvecklingsprogrammet för skolutvecklare

Personer i samtal

Karlstads universitet genomför och medverkar i olika uppdragsutbildningar för personal inom förskola, skola och vuxenutbildning. I nyhetsbrevet samlar vi aktuella utbildningar. Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen och kanske vill tipsa kollegor om utbildningarna.

Utvecklingsprogram för skolutvecklare

Utvecklingsprogrammet för skolutvecklare är en ny satsning vid Karlstads universitet. Programmet innehåller tre fristående fördjupningskurser om vardera 5 hp.

Målgrupp: Kurserna inom programmet vänder sig till dig som är anställd inom förskola, skola eller vuxenutbildning och har ett utökat pedagogiskt ledningsansvar inom ramen för din anställning. Du har ett uppdrag som exempelvis förstelärare, lärledare, arbetslagsledare eller utvecklingsledare och förväntas inom ramen för detta uppdrag att leda kollegors lärande vilket är ett komplext uppdrag som ställer krav på flera olika kunskaper och kompetenser.

Att leda processer för skolförbättring, 5 hp

Kursen består av tre huvudsakliga delar som alla utgör väsentliga dimensioner av en skolas förbättringskapacitet, det vill säga en skolas självförnyande förmåga: det fördelade ledarskapet, det systematiska kvalitetsarbetet och det kollegiala lärandet.

Första omgången av kursen genomförs under våren 2021 och en ny omgång planeras till hösten 2021 eller våren 2022 utifrån hur hög efterfrågan blir. Redan nu kan du göra en icke bindande intresseanmälan och får ett mejl från vår kommunikatör med mer information i god tid innan anmälan startar.

Kursen genomförs med tre digitala kursträffar med föreläsningar, seminarier och gruppsamtal.

Läs mer om kursen på webbsidan:

Samtalsmodeller för skolframgång, 5 hp

Kursen består av olika samtalsmodeller, samtalsledarens professionsutvecklande roll samt samtalsmodellernas betydelse i förskolans/skolans utvecklingsarbetet. 

Kursen genomförs under hösten 2021 till våren 2022 och består av tre digitala kursträffar med föreläsningar, seminarier och gruppsamtal. Deltagarna bidrar med egna erfarenheter och utforskar tillsammans olika samtalsformer samt dialogens betydelse för innehåll och form.

Anmälan till kursen sker via webbsidan senast den 1 september 2021. 

Perspektiv på ledarskap i klassrummet, 5 hp

Kursens syftar till att deltagaren ska utveckla kunskaper om och förståelse för vad som utgör en skolas förbättringskapacitet och därigenom utveckla kompetens för att främja och leda det lokala skolutvecklingsarbetet med fokus på kollegialt lärande, metodik och didaktik.

Kursen genomförs under våren 2022 och består av tre digitala kursträffar med föreläsningar, seminarier och gruppsamtal.

Anmälan till kursen sker via webbsidan senast den 31 januari 2022.

Kontakt med uppdragsutbildningen

Vill diskutera uppdragsutbildningar inom förskola och skola kontaktar du Pia Sundgren Storm, uppdragskoordinator hos uppdragsutbildningen vid Karlstads universitet, tel 0724-547 760, pia.sundgren-storm@kau.se

Uppdragsutbildningar vänder sig till yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren/Skolverket finansierar utbildningen och godkänner den anställdes deltagande i utbildningen.

Karlstads universitets uppdrags AB är Karlstads universitets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet. Uppdrags AB förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdragen som genomförs av fakulteternas personal. Även uthyrning och användande av utrustning och labbmiljöer ingår i verksamheten. Bolaget förmedelar ett hundratal uppdrag per år vilket bidrar till universitetets externa finansiering med cirka 50 MSEK.

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller epostadresser. Syftet med listan är enkom för utskick av nyhetsbrev från Karlstads universitets uppdrags AB.

 


Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör
Kerstin M. Haraldsson
Kommunikatör för uppdragsutbildningen och rektorsutbildningen vid Karlstads universitet
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator
Pia Sundgren Storm
Uppdragskoordinator för uppdragsutbildningar inom förskola och skola

Relaterad media