2017-12-11 16:31Nyheter

6 lediga platser till nationell uppdragsutbildning för olycksutredare

null

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare, samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen och kanske vill tipsa kollegor om uppdragsutbildningen.

Olycksutredning 5 hp är en nationell grundkurs framtagen av en arbetsgrupp bestående av representanter från Karlstads universitet, Nationellt forum för olycksutredning (NFO), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Arbetsmiljöverket, Trafikverket, Chalmers tekniska högskola och kommunal räddningstjänst. Uppdragsutbildningen ges nu för åttonde året och hittills har över 200 personer genomgått utbildningen. Vårens kurs har 6 lediga platser.

Målgrupp

Kursen är en lämplig introduktion för dig som ska arbeta med olycksutredning. Den spänner över flera branscher och berör olika typer av olyckor och tillbud.

Det finns inga formella förkunskapskrav för att få delta i en uppdragsutbildning på högskolenivå. Arbetsgivaren avgör vem som är lämplig att delta. Kursdeltagaren bör dock ha kunskap och erfarenhet av säkerhetsarbete inom det egna verksamhetsområdet för att få ut mesta möjliga av kursen. Det innebär att du helst bör ha några års arbetslivserfarenhet. Ingen tidigare erfarenhet av olycksutredning är nödvändig. Kursen fokuserar på generella teoretiska och praktiska moment vid olycksutredning. Tillämpningsövningar kommer att väljas inom några vanliga olycksområden.

Anmälan senast 31 januari 2018

Kursen kan ta emot 24 deltagare och har 6 lediga platser per den 11 december (när nyhetsbrevet skickas ut).

För att anmäla dig till kursen måste du ha en anställning i ett företag eller organisation (ej enskild firma) där chefen godkänner ditt deltagande och vi skickar fakturan till företaget eller organisationen. Du kan tyvärr inte läsa uppdragsutbildningen som privatperson.

Läs mer om kurskostnad, mat, logi och resor på kurssidan.

Innehåll

Centralt i kursen är utredningsprocessen och hur olycksutredningar genomförs inom myndigheter och andra organisationer. Grundkursen är praktiskt inriktad med flera tillämpningsövningar och tar upp en vanlig olycksutredningsmetod samt olika aspekter på varför olyckor inträffar.

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs aktivt kunna medverka vid olycksutredning inom sin egen bransch. Med handledning ska kursdeltagaren även självständigt kunna utreda enklare händelser.

Examinationen bygger på aktivt deltagande vid seminarier och genomförande av hemuppgifter och projektarbeten som grundas i anvisad litteratur. Kursen tar upp:

  • Utredaren och uppdraget
  • Olycksteori
  • Förberedelse och planering
  • Datainsamling
  • Olycksplatsen
  • Analys
  • Åtgärdsförslag och rapportering
  • Övningar

Genomförande

Kursen genomförs varje vår och utgörs av föreläsningar samt individuella och gruppvisa uppgifter. Den omfattar två kursträffar med fyra dagar i Karlstad och fyra dagar i Revinge. Därutöver får kursdeltagaren räkna med cirka en dags kursarbete per vecka mellan träffarna för inläsning och hemuppgifter på distans via utbildnings-plattformen It´s Learning. 

  • 19-22 mars, 2018, Karlstad (21 mars blir en heldag på räddningstjänstens övningsfält i Karlstad. Träffen startar kl. 10.00 den 19 mars och slutar senast kl. 15.00 den 22 mars.
  • 21-24 maj 2018, Revinge. Träffen startat kl 09.00 den 21 maj och slutar senast 14.00 den 24 maj.

Föreläsare är bland andra Mattias Strömgren (MSB) och Magnus Johansson, kursansvarig och lektor, Risk- och miljöstudier, (Karlstads universitet) samt ytterligare föreläsare för specifika sakområden.

Kontaktpersoner

Frågor om kursen: Mattias Strömgren (MSB) eller Magnus Johansson (Karlstads universitet)
Frågor om anmälan: Anna Nilsson, 054-700 13 00, utbildningshandläggare, Karlstads universitets uppdrags AB
Frågor om uppdragsutbildning: Nina Sundberg, tel 0761-260 437, uppdragskoordinator, Karlstads universitets uppdrags AB

Andra uppdragsutbildningar inom risk- och säkerhetsområdet

Ny kurs på gång!

Få senaste nytt snabbt i mobilen

Uppdragsutbildning - vad är det?

Uppdragsutbildningar vänder sig till yrkesverksamma som har en anställning i offentlig sektor, myndighet, företag eller organisation (ej enskild firma eller privatperson). Arbetsgivaren finansierar utbildningen och godkänner den anställdes deltagande i utbildningen. Uppdrags AB är Karlstads universitets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet. Uppdrags AB förmedlar, marknadsför, säljer, administrerar och kvalitetssäkrar uppdragen som genomförs av fakulteternas personal.

- Vi har både utbildningar som är öppna för deltagare från flera olika arbetsgivare och utbildningar som vi skräddarsyr utifrån vad arbetsgivaren önskar. Intresset för att få skräddarsydda lösningar är något som ökar rejält, säger Camilla Johannesson, vd för Uppdrags AB.

Nyhetsbrevet

Du får det här nyhetsbrevet för att du är en av våra deltagare, arbetsgivare eller samverkanspartner eller för att vi tror att du har intresse av informationen. Nyhetsbrevet skickas ut till en sändlista som bara innehåller epostadresser. Syftet med listan är enkom utskick av nyhetsbrev från Karlstads universitets uppdrags AB och kommer inte att spridas vidare. 

Använd länken och ange i ämnesraden om du vill att vi tar bort din epostadress, om du vill ändra den eller lägga till en ny epostadress: 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.