2017-12-15 22:34Nyheter

20 miljoner till ny forskning vid Karlstads universitet

null

Karlstads universitet har beviljats nära 20 miljoner kronor från KK-stiftelsen. Fyra forskningsprojekt ska forska om rehabilitering av reglerade vattenverk, processen Servitization - tjänstefiering i företag, katastrofmodellering av skyfall och regnöversvämningar samt internationella nätbaserade spetsutbildningar.

De fyra beviljade projekten är:

John Piccolo, docent i biologi har fått 4,8 miljoner kronor för avancerad ekologisk modellering för prioritering av miljöanpassade flöden och habitatrestaurering i reglerade vattendrag. Projektet är i samarbete med Sydkraft hydropower AB, Sveaskog Förvaltnings AB, Power House AB.

Maria Åkesson, Centrum för tjänsteforskning, är lektor i företagsekonomi och har fått 4,6 miljoner kronor för projektet ServzChall. Det syftar till att skapa förståelse och kunskap om tjänstefiering - Servitization - och hur denna process kan omsättas i praktiken och ge konkurrensfördelar. I projektet sker samarbete med BillerudKorsnäs AB, Rolls-Royce AB, Voith Hydro AB och Cellcomb AB.

Lars Nyberg, docent i risk och miljöstudier har fått 3,4 miljoner kronor för Katastrofmodellering av skyfall och regnöversvämning i Sverige. Projektet är ett samarbete med Restvärderäddning AB, JLT Risk Solutions och Länsförsäkringar.

Jörg Pareigis, lektor i företagsekonomi har fått 6,8 miljoner för projektet WISR 17 – nätbaserade, internationella spetsutbildningar. Utbildningarna är på avancerad nivå, anpassade till yrkesverksamma och knutna till några av de mest framgångsrika forskningsmiljöerna vid Karlstads universitet - Datavetenskap och Karaktärisering och modellering av material.

De tre första projekten är beviljade inom KK-stiftelsens HÖG-program där forskningen ska genomföras i samverkan mellan lärosätet och näringslivet och där näringslivet medverkar i projekten med personer och utrustning till ett värde som minst motsvarar KK-stiftelsens anslag. Det fjärde projektet är beviljat inom KK-stiftelsens NU-program – Nätbaserad utbildning för internationell positionering.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.