2018-08-22 08:28Nyheter

1,5 miljoner till forskning om redovisningens betydelse vid upphandlingar

Konkurrensverket har beviljat drygt 1,5 miljoner kronor till forskning om redovisningens betydelse för upphandlingsregler. Det är Forum för redovisning på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, som fått medel för projektet som sträcker sig över flera år.

Forskningsprojektet ska undersöka vilken betydelse företagens redovisning, till exempel balansräkning och uppgifter om årsomsättning, har för att visa företags ekonomiska ställning vid offentliga upphandlingar.

Offentlig upphandling är av stor ekonomisk betydelse, både för myndigheter, landsting och kommuner och för de företag som lämnar anbud. Lagen om offentlig upphandling, som bygger på EU-rättslig lagstiftning, gör det möjligt att ställa krav på en viss ekonomisk eller finansiell ställning på företagen som lämnar anbud. I Sverige finns olika redovisningsnormer beroende på företagets storlek och det kan göra att mindre företag hävdar sig sämre i en upphandling. Syftet med projektet är att undersöka i vilken utsträckning dagens normer för redovisning påverkar den ekonomiska eller finansiella ställning som ett företag kan visa.

Balansräkningar, årsomsättning, intyg från banker och relevant ansvarsförsäkring är exempel på dokumentation som kan användas för att visa på företagets stabilitet och pålitlighet. I projektet ingår även analyser av i vilken utsträckning redovisningsregler kan användas av en leverantör för att styrka kapaciteten hos koncernbolag eller underleverantörer. Särskilt intressant är till exempel reglerna om joint venture. I studien ingår även en grundläggande beskrivning av den redovisningsrättsliga normbildningen på europeisk och svensk nivå.

- Det saknas i stort sett forskning om redovisningens betydelse vid upphandlingar i Sverige. Det har hittills varit en vit fläck på kartan, något som vi hoppas kunna råda bot på, säger Stefan Olsson, professor i finansrätt, Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

För mer information kontakta: Stefan Olsson, professor i finansrätt, Handelshögskolan vid Karlstads universitet, tel 054-700 19 13, stefan.olsson@kau.se


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.