2019-10-15 12:03Nyheter

1126 personer skriver högskoleprovet på söndag

null

Startskottet för höstens högskoleprov går på söndag den 20 oktober klockan 08.10. Karlstads universitet anordnar högskoleprovet i Värmland och norra Dalsland och provet kan skrivas i Karlstad, Arvika, Kristinehamn, Torsby och Åmål.

1126 personer skriver provet på de orter som Karlstads universitet har hand om.

- Vi tycker det är roligt att många tar chansen och skriver provet. Det är en bra möjlighet för att kunna söka sig vidare till universitetsstudier, säger Helena Pallin, avdelningschef för avdelningen för utbildningsstöd vid Karlstads universitet.

Antal deltagare i Värmland och norra Dalsland

Arvika 120

Åmål 102

Karlstad 729

Kristinehamn 93

Torsby 82

Summa 1126

Totalt har 51 556 personer anmält sig till provet i hela Sverige. 1126 personer skriver provet i Värmland och norra Dalsland. 2018 skrevs provet för första gången på en söndag och antalet anmälda var då bara 1045 personer i Värmlandsregionen.

Från och med i höst finns det inte något kontrollpapper med vid provet. Detta beror framför allt på att det inte längre behövs – sedan 2017 kan alla som skriver högskoleprovet se sina svar när de hämtar provresultat på hogskoleprov.nu. Denna förändring förhindrar också att provdeltagare av misstag skriver sina svar på kontrollpapperet istället för i svarshäftet.

För mer information kontakta Helena Pallin, avdelningschef för avdelningen för utbildningsstöd
054-700 26 12 
helena.pallin@kau.se 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.